Uppsägningstid för muntligt hyresavtal

2020-03-09 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Har ett muntligt avtal på en hyreslägenhet. Ingen uppsägningstid angavs, vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga berör hyreslägenhet, blir Hyreslagen (12 kap. Jordabalken (JB)) tillämplig för att utreda din fråga!

Till att börja med finns det inga formkrav för hyresavtal, därav gäller även muntliga sådana. Problem med muntliga hyresavtal är dock att de är svårare att bevisa. Vanligtvis är det den som påstår att det finns ett avtal som har bevisbördan för det och ska därmed bevisa att ett sådant avtal finns samt gäller. På grund av detta ska hyresavtal därför helst vara skriftliga, vilket du även kan begära av din hyresvärd, enligt 12 kap. 2 § JB.

Hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat har avtalats. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § JB. I de fall att ni har ingått ett hyresavtal på bestämd tid, upphör ett sådant avtal att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Och i de fall hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att uppgöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § 2 st JB.

I de fall hyresavtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla, det vill säga om du har ett hyresavtal på obestämd tid, ska uppsägning ske senast tre månader i förväg, enligt 12 kap. 4 § 1 st JB. Därmed gäller en uppsägningstid på tre månader i de fall du har ett hyresavtal på obestämd tid eller har ett hyresförhållande som har varat mer än nio månader.

I de fall du har ett hyresavtal på bestämd tid, är det hyrestidens längd som avgör uppsägningstiden. Därmed är det svårt att utifrån informationen i din fråga ange vilken uppsägningstid som kommer att gälla för dig i ditt fall (om du besitter ett hyresavtal på bestämd tid) eftersom det då krävs mer information om hyresförhållandet för detta.

Det som dock bör uppmärksammas är hyreslagens tvingande karaktär som innebär att hyresgästen alltid är skyddad genom lagens tvingande regler. Vidare innebär detta att hyresgästen alltid kan invända mot hyresvärden i de fall ett hyresavtal eller bestämmelse är till nackdel för hyresgästen. Detta innebär att du som hyresgäst har rätt att invända mot hyresvärden i de fall hyresvärden skulle ge förslag på kortare uppsägningstid än vad som anges i lag, till exempel.

Sammanfattningsvis är uppsägningstiden för hyreslägenheter beroende av om du besitter ett hyresavtal på obestämd/bestämd tid, hur länge hyresförhållandet har varit samt beroende på vad du har kommit överens om med din hyresvärd. Men kom ihåg att hyreslagen är till hyresgästens fördel och därmed är det endast du som hyresgäst som kan komma med andra förslag gällande hyresavtalet och dess uppsägningstid till exempel, än vad som sägs i lag.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (208)
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?
2020-07-23 Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?

Alla besvarade frågor (84723)