Uppsägningstid för lokalhyra för bestämd tid

2017-01-18 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag hyr ut en liten lokal 30 kvadratmeter för produktionsändamål, (dvs inte för boende). Hyresavtalet sträcker sig från 20160801 till 20170801. Tre månader ömsesidig uppsägning gäller. Jag vill nu omedelbart säga upp detta avtal. Om jag gör det idag 20170118 upphör därmed uthyrningen om 3 månader (20170418) eller gäller avtalet ändå fram till 20170801?Jag har via rykten hört att 3 månader gäller för hyresgästen medan det är 9 månader för hyresvärden, stämmer det?Obs; hyresgästen använder inte lokalen men vill förhindra att jag använder den för andra syften.
SVAR

Hej! Regler om hyra återfinns i jordabalkens 12 kap (Hyreslagen) (här).

Hyreslagen är en så kallad skyddslagstiftning, vilket innebär att bestämmelserna är dispositiva (man kan alltså frångå vad som står i lagen och avtala om annat) så länge det inte är till den svagare partens (hyresgästens) nackdel.

Ert hyresavtal gäller för bestämd tid (20160801 till 20170801).

Vad som gäller för uppsägningstider är olika beroende på om det handlar om bostadshyra eller lokalhyra. Ditt avtal gäller lokalhyra och enligt 4 § 2 st. 5 p. hyreslagen (här) ska uppsägning av hyresavtal för bestämd tid ske nio månader innan hyresavtalet går ut om det är fråga om en lokal. I ditt fall skulle du sagt upp din hyresgäst nio månader innan 1 augusti 2017 vilket är 1 november 2016. Det faktum att ni avtalat om att uppsägningstid ska vara 3 månader är till hyresgästens nackdel i detta fall, och detta avtalsvillkor är därför verkningslöst.

I och med att du inte har sagt upp ert avtal i tid kommer (förutsatt att ni inte avtalat om annat) hyresavtalet anses förlängt på obestämd tid enligt 3 § 3 st. 1 p. hyreslagen (här).

Uppsägningstiden för hyra på obestämd tid för lokal är enligt 4 § 1 st 2 p. hyreslagen (här) det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Skulle du säga upp din hyresgäst innan nästa månadsskifte skulle alltså avtalet vara giltigt fram till och med 1 november 2017.

Det finns dock alltid möjlighet för hyresgäst/hyresvärd att komma överens om annat såtillvida båda blir nöjda med överenskommelsen.

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95761)