Uppsägningstid för inneboende i villa

Hej! Jag är inneboende hos en familj som äger villan där jag hyr in mig på ett rum med kök och badrum. Nu har jag sagt upp mig som hyresgäst i början av januari med utflyttningen den 28:e februari, då jag räknat med att jag endast har en kalendermånads uppsägningstid. Men min hyresvärd vill ändå att jag ska betala hyran även i mars och sade att det står så i kontraktet 3 månaders uppsägningstid). Nu har jag läst att det är lag om uthyrning av egen bostad, privatuthyrningslagen, som ska användas, och som reglerar att jag som hyresgäst har en månads uppsägningstid.

Har hon rätt att göra så och måste jag då betala en månadshyra trots att jag inte kommer bo i rummet? Är det alltså kontraktet eller lagen som gäller?

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mycket riktigt är det Lag om uthyrning av egen bostad som gäller när du hyr ett rum i en villa.

En månads uppsägningstid gäller för hyresgästen vid privatuthyrning

I ett hyresavtal för uthyrning av en lägenhet (hyresrätt) är det vanligt att hyresvärden och hyresgästen har en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Så är dock inte fallet för dig som är inneboende i en villa och som du redan har noterat har du och hyresvärden olika villkor att förhålla er till när det gäller uppsägningen.

Eftersom det är du som hyresgäst som har sagt upp hyresavtalet, gäller en månads uppsägningstid.

Du skriver att du har meddelat att du vill säga upp kontraktet i början på januari, och då ska kontraktet upphöra sista februari. Hade det varit hyresvärden som sagt upp kontraktet gäller istället tre månaders uppsägningstid, om inte en längre uppsägningstid skulle följa av hyresavtalet (Lag om uthyrning av egen bostad 3§).

Hyreskontraktet får inte innehålla villkor som är till nackdel för hyresgästen

Din hyresvärd hänvisar till att det står tre månaders uppsägningstid i ert hyreskontrakt, men detta villkoret är inte giltigt. Av lagen följer att hyresavtalet inte får innehålla några villkor som är till nackdel för dig som hyresgäst. Sådana villkor ska inte gälla oavsett om de är inskrivna i kontraktet eller ej. Du behöver alltså inte förhålla dig till de tre månaders uppsägningstid som står i kontraktet eftersom bestämmelserna i lagen har förtur i detta sammanhanget (Lag om uthyrning av egen bostad 2 §).

Sammanfattningsvis, så har hyresvärden inte rätt att kräva att du inte betalar hyra för tiden efter sista februari när du har flyttat ut från villan, eftersom bestämmelserna i lagen gäller istället för hyreskontraktet.

Jag vill önska dig lycka till och hoppas att du kan lösa detta på ett smidigt sätt med din hyresvärd. Om du skulle få problem med uppsägningen, finns möjlighet att få hjälp från Hyresnämnden. Jag kan även rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå, om du behöver mer ingående juridisk hjälp.

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning