Uppsägningstid för inneboende i hyresrätt respektive bostadsrätt

2020-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! God morgon!I söndags signerat jag ett hyreskontrakt hos en familj. Jag hyrde ett rum hos dem. Men följande dagen jag kände me osäker med inflyttning hos dem och sade muntligt och via sms till dem att jag kommer att säga upp avtalet (tillsvidare). Och mannen sa till mig att det går inte och att jag måste betala 4 månader. Jag har ens betalat hyran än. Jag har bara signerat kontraktet som börjar den 1 Augusti. Så läste på lagen och jag förstår att om jag hyr ett rum på ett privatboende det gäller att jag har en månad för att säga upp kontraktet och därför jag måste inte betala mer än en. Är det korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstiden beror på om familjen som du skulle ha hyrt rummet av bor i en bostadsrätt eller hyresrätt. Detta beror på att det finns olika lagar som reglerar de olika situationerna. Jag kommer att förklara skillnaderna nedan.

I mitt svar kommer jag utgå från att du skrivit under ett hyreskontrakt som gäller tillsvidare.

Uppsägningstid inneboende i bostadsrätt

Om familjen äger sin bostad, det vill säga har köpt sin lägenhet eller sitt hus, och hyr ut ett rum blir lag om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt denna lag upphör en inneboendes hyreskontrakt att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från att en inneboende gjorde uppsägningen (3 § 2 st. lag om uthyrning av egen bostad). Det innebär att det är en månads uppsägningstid om familjen äger sin lägenhet eller hus som du skulle hyrt rum i. Om en längre uppsägningstid avtalats i kontraktet gäller den enbart hyresvärden, inte dig som hyresgäst.

Uppsägningstid inneboende i hyresrätt

Om familjen du skulle hyrt rummet av istället har ett hyreskontrakt blir 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen, tillämplig. Enligt denna lag gäller tre månaders uppsägningstid vid ett tillsvidare kontrakt för dig som inneboende (12 kap. 4 § 1 st. hyreslagen). Du som hyresgäst har rätt till att säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningstid oavsett om en längre uppsägningstid har avtalats i kontraktet (12 kap 5 § 1 st. hyreslagen). Om en längre uppsägningstid avtalats i kontraktet gäller den enbart hyresvärden.

Sammanfattningsvis kan inte familjen kräva fyra månaders uppsägningstid. Det blir antingen en eller tre månaders uppsägningstid beroende på vilken typ av bostad som familjen har.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?