Uppsägningstid för inneboende i bostadsrätt

2019-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag är inneboende i en bostadsrätt. Vi har skrivit kontrakt på att båda parterna har 3 månaders uppsägning. Ser nu att jag har rätt till en månads uppsägningtid. Stämmer det att jag kan bryta vårat avtal och betala för en månad?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller inneboende i en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Som jag förstår det har ni inte avtalat om en specifik tidpunkt då hyreskontraktet ska upphöra, utan att ni kommit överens om att hyresavtalet gäller för obestämd tid, det vill säga tills någon sagt upp avtalet. I sådant fall har du enligt lag en uppsägningstid på en månad, vilket innebär att du kan säga upp hyresavtalet så att det upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen. (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Villkoret i ert avtal om en uppsägningstid på 3 månader är inte giltigt gentemot dig, utan det är den lagstadgade uppsägningstiden på 1 månad som gäller (2 § lagen om uthyrning av egen bostad). Din hyresvärd kan inte kräva dig på betalning i 3 månader.

Svaret på din fråga är alltså ja. Ert avtal kan alltså upphöra att gälla tidigast vid månadsskiftet november/december. Om du önskar att avtalet ska upphöra då behöver du säga upp avtalet senast den 31 oktober.

Om du väljer att säga upp avtalet skulle jag rekommendera att du gör detta skriftligt så att du senare kan bevisa vilket datum uppsägningen skedde. För att undvika onödiga konflikter bör du också vara tydlig gentemot din hyresvärd med att du avser utnyttja den lagstadgade uppsägningstiden på 1 månad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80679)