Uppsägningstid för inneboende

2020-04-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag är för närvarande inneboende och skrev på mitt tillsvidare-kontrakt i augusti 2019. I kontraktet står uppsägningstid på 3 månader. Min hyresvärd och jag är nu oense om jag sa upp lägenheten i slutet av februari 2020 (vilket jag anser) eller första mars 2020 (som hon anser). Lösningen på min situation, då jag har en annan lägenhet jag flyttar in i 4e maj, var att en annan tjej skulle ta över mitt kontrakt och denna tjej har nu backat ur p.g.a. att hon ej har jobb och råd att bo här. Min hyresvärd säger då att jag måste betala dubbla hyror (p.g.a. min nya lägenhet) för maj OCH juni. Jag anser endast att jag skulle behöva betala i maj. Vad är det som gäller? jag har läst i lagen om uthyrning av av egen bostad och där står det att jag egentligen bara har 1 månads uppsägningstid, men detta kanske inte gäller när jag skrivit på kontrakt där det står 3?samtidigt känner jag inte att det är upp till mig att jag skulle sett till att den nya tjejen skrivit på kontrakt? det borde väl vara upp till min hyresvärd? dock antar jag att det är jag som får stå för konsekvenserna..?Jättetacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av texten vilken boendeform det är fråga om. Jag utgår från att det inte handlar om en hyresrätt som hyrs ut i andra hand. Om det vore fallet skulle andra bestämmelser gälla. Härmed tillämpas lag om uthyrning av egen bostad.

En månads uppsägningstid gäller
Som du själv nämner är det en månads uppsägningstid som gäller enligt lagen (3 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad). Det spelar ingen roll att du gått med på en uppsägningstid på tre månader eftersom villkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med bestämmelserna är ogiltiga (2 § lag om uthyrning av egen bostad).

Hyreskontrakt ska sägas upp skriftligen
Du behöver således betala hyra fram till och med månaden efter den månad du sagt upp kontraktet. Nu är ni emellertid oense om när du sagt upp kontraktet. Formkravet för uppsägning finns i 12 kap. Jordabalken (JB). Uppsägningen ska vara skriftlig när hyresförhållandet pågått mer än tre månader i följd. Din uppsägning kan emellertid ha varit muntlig, men då förutsätts att hyresvärden gjort ett skriftligt erkännande av uppsägningen. (12 kap. 8 § första stycket JB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91308)