Uppsägningstid för inneboende

Hej!

Jag tänker hyra ut ett rum inom lägenhet Ha en inneboende .

Hur lång är uppsägningstiden från den inneboendes sida o hur lång tid innan ska jag säga upp denne om det behövs? Jag kommer att skriva inflyttningsdatum o slutdatum för uthyrningen

av rummet på kontraktet.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jordabalken är tvingande till den inneboendes fördel

Inledningsvis kan sägas att det är jordabalkens (JB) tolfte kapitel som reglerar den här typen av hyresförhållanden. Om ert hyresavtal inte skulle reglera hyrestiden (eller något annat som för hyresförhållandet) gäller därför JB

Det kan alltså vara att veta att om du som hyresvärd skulle skriva in en viss uppsägningstid i hyresavtalet kan den inneboende ändå åberopa reglerna i JB då JB är tvingande till hyresgästens förmån (12 kap. 1 § femte stycket JB).

Hyreskontrakt på bestämd tid

JB anger att det finns två typer av hyreskontrakt, dels kontrakt som gäller på obestämd tid och dels kontrakt som gäller på bestämd tid. Det sistnämnda är det du tänkt ha med din inneboende. Dessa kontrakt behöver (om inte ert avtal säger något annat) inte sägas upp vid slutdatumet (12 kap. 3 § andra stycket JB)

Uppsägningstid för hyreskontrakt som gäller för bestämd tid

Om det inte skulle funka mellan dig och den inneboende så varierar uppsägningstiden beroende på hur lång tid hyresförhållandet (i lagtexten "hyrestiden") varat. Uppsägningen ska ske:

1) en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2) en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,, eller

3) tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (se 12 kap. 4 § andra stycket p. 1-3 JB).


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning