Uppsägningstid för industrilager

2018-01-26 i Hyresavtal
FRÅGA
uppsägningstid för hyresgäst gällande industrilager
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra av lokaler som utgör en del av en fastighet regleras i Jordabalkens 12:e kapitel. Mitt svar kommer i det följande utgå från att 12 kap jordabalken är tillämplig. Jag kommer också att utgå från bestämmelserna om lokalhyra eftersom att det framgår att det rör sig om ett industrilager. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet, enligt 12 kap 1 § 3 stycket.

Uppsägningstiden för hyra av lokal är 9 månader enligt 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska ske skriftligen enligt 12 kap 8 §. Uppsägningen måste innehålla information till hyresgästen om att denne har 2 månader på sig att hänskjuta tvisten till Hyresnämnden för prövning, enligt 12 kap 58 §.

Lokalhyresgäster har också ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att en lokalhyresgäst oftast har rätt till förlängning av hyresavtalet trots uppsägning, eller rätt till ersättning. Om inte avtalet förlängs vid uppsägning har alltså lokalhyresgästen rätt till ersättning enligt 12 kap 57 §. Däremot finns en del besittningsskyddsbrytandegrunder listade i paragrafen. Är någon av dessa uppfylld har hyresgästen inte rätt till ersättning.

En hyresgäst har heller inte besittningsskydd om hyresförhållandet varat under 9 månader eller om hyresavtalet upphör på grund av att hyresrätten är förverkad, enligt 12 kap 56 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan!

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98676)