Uppsägningstid för hyresrätt om ingen sådan avtalats

2015-09-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan . Om man hyr en lägenhet och man säger upp den .Det står ingen uppsägningstid i kontraktet, men en oskriven överenskommelse som man tagit lite för givet är ju 3 månader. Hyresvärden frågar om vi kan flytta ut redan efter en månad då det förmodligen kommer en annan hyresgäst. Vi säger ja till detta och snabbar på då det handlar om att komma ur och städa ur inom en vecka. Sagt och gjort är det klart och vi lämnar in nycklarna till hyresvärden han tar dem . Vi anser att vi inte ska betala mera nu . Men han ringer och säger att den nya hyresgästen kan inte flytta in innan nästa månad och han vill ha betalt för kommande månad fast vi flyttat ut på hans förfrågan . Han tog imorgon nyckel och sa inget annat då. Måste vi betala hyran då ? I vår värld har han gått med på att avsluta kontraktet när han tar imorgon nycklarna. Vi vill nu veta vad som är rätt och fel . Och som sagt i hyreskontraktet står ingen uppsägnings tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om hyresrätt finns i jordabalken (1970:994) (JB) 12 kap., se här. Om det inte står något om uppsägningstid i hyresavtalet och det är ett hyresavtal som gäller tillsvidare (dvs ej tidsbestämt), så är uppsägningstiden 3 hela kalendermånader enligt JB 12 kap. 4 § här. Detta gäller om du hyr lägenheten i minst 3 månader. att uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader innebär att om du tex säger upp hyresavtalet den 16 september, löper hyresavtalet fram till den 31 december och du måste då betala hyra under hela denna uppsägningstid.

Om tex en ny hyresgäst ska flytta in tidigare (som i detta fall), brukar den nya hyresgästens hyresavtal skrivas från ett tidigare datum än efter utgången uppsägningstid och den nya hyresgästen tar då över hyran från och med det datum som dennes hyresavtal gäller (brukar vara smidigast i praktiken). Trots detta så är det dock så att ni som hyresgäster som sagt upp ert hyresavtal alltid har fullt betalningsansvar för hyran under hela uppsägningstiden. Den överenskommelse ni hade med hyresvärden om att flytta ut redan efter en månad brukar vara en bra lösning för alla parter efter som tex ni då som avflyttande inte behöver betala hyran under hela uppsägningstiden om ni redan hittat annat boende samt att den nya hyresgästen kan flytta in tidigare om det är det som denne önskar. Det bästa i denna situation vore om det finns något skriftligen som visar att ni garanterar att ni flyttat ut ett visst datum och att ett nytt hyresavtal skrivits med en ny hyresgäst från ett tidigare datum än hela uppsägningstiden eller att hyresvärden skriftligen tar över lägenheten tidigare än efter dessa tre månader.

Det är mycket olyckligt att det inte blivit så som överenskommelsen var mellan er och er hyresvärd, men tyvärr är det så rent rättsligt att eftersom ingen uppsägningstid är avtalad om så gäller tre månader, och ni har då som utflyttande hyresgäster betalningsansvar för hyran under dessa tre hela månader. Att ni som utflyttande hyresgäster kan "slippa" att betala hyran under hela uppsägningstiden är oftast till er fördel och något positivt om det passar er och nya hyresgästen bra och denne kan flytta in tidigare om ni flyttar ut tidigare. Men som sagt, att ni känner det som att ni skyndat er ut ur lägenheten samt lämnat tillbaka nycklar på hyresvärdens anmodan (förmodar att ni gjorde det då ni redan hittat ny bostad?) med tanke om att då inte behöva betala hyra från och med det datum den nya hyresgästen skulle ha flyttat in är självklart inte en bra situation för er om ni tänkt något annat när ni pratade med hyresvärden om att flytta ut tidigare, men det är fortfarande ni som ska betala hyran under de tre månader som uppsägningstiden gäller.

Om ni behöver ytterligare råd och hjälp i denna fråga, råder jag er att kontakta hyresgästföreningen.

Hoppas detta gav svar på er fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1470)
2020-11-30 Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?
2020-11-30 Bunden av uppsägningstid vid muntligt hyresavtal
2020-11-29 Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?
2020-11-29 Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa

Alla besvarade frågor (86836)