Uppsägningstid för hyresavtal vid uthyrning av egen bostad

Hur fungerar det med uppsägningstid för ett hyreskontrakt som är skrivet mellan fyra parter (en hyresvärd, tre hyresgäster) för uthyrning av en privat bostad, då kontraktet är skrivet på bestämd tid från 1 aug 2018 till och med 1 aug 2019? Det står i kontraktet "uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 1 mån före hyrestidens utgång". Har läst något om att uppsägning alltid kan ske med en uppsägningstid om 3 månader, stämmer det? Eller gäller 1 månad? Kan jag överhuvudtaget säga upp kontraktet innan den 1 aug 2019?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom frågan gäller uthyrning av privat bostad kommer vi att gå in och titta i lagen om uthyrning av egen bostad. Denna lag gäller dock inte om ni hyr en hyreslägenhet i andra hand, 1 § lag om uthyrning av egen bostad. Men, eftersom du skriver att ni hyr en privat bostad förutsätter jag att det inte rör sig om en hyreslägenhet.

Uppsägningstiden varierar beroende på om det är hyresgästen eller hyresvärden som säger upp hyresavtalet. Hyresgästen (alltså ni) får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte tidigast 1 månad från uppsägningen. Ni kan alltså säga upp hyreskontraktet att gälla även före den 1 augusti 2019 och det är då 1 månads uppsägningstid som gäller, 3 § lag om uthyrning av egen bostad. Vill ni exempelvis att hyresavtalet ska upphöra att gälla den 30:e april, måste ni alltså säga upp hyresavtalet senast den 31:a mars.

Om hyresvärden skulle vilja säga upp er så gäller istället 3 månader, dock kan längre uppsägningstid från hyresvärdens sida avtalas, 3 § lag om uthyrning av egen bostad. Denna regel finns som skydd för hyresgästen då den innebär att hyresgästen vid en uppsägning har längre tid på sig att hitta en ny bostad.

Det du nämner som står i ert hyresavtal att "uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 1 mån före hyrestidens utgång" innebär att ni måste säga upp hyresavtalet senast den 30:e juni 2019 för att det ska upphöra att gälla vid hyrestidens utgång den 1:a augusti 2019. Enligt lagen upphör dock hyresavtalet automatiskt att gälla vid hyrestidens slut, vilket innebär att en sådan uppsägning som nämns i ert hyresavtal inte skulle vara nödvändig, 3 § lag om uthyrning av egen bostad. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock kontrollera med hyresvärden om uppsägning senast 1 månad före hyrestidens utgång är nödvändig för att hyresavtalet ska upphöra att gälla.

Något annat som kan vara bra att veta är att alla villkor i ert hyresavtal som ger er som hyresgäster en sämre position än vad ni får av lagen om uthyrning av egen bostad är ogiltiga, 2 § lag om uthyrning av egen bostad.

Det korta svaret på din fråga är alltså: ja, du kan säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla före den 1 augusti 2019 och du har då 1 månads uppsägningstid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alma LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning