FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal29/01/2020

Uppsägningstid för hyresavtal vid byte av fastighetsägare

Hej! Jag har en ny ägare till fastigheten jag hyr som tillträder i månadsskiftet. Han vill att jag skriver på ett nytt kontrakt men jag har redan hittat ett nytt boende. Jag vill inte hyra av den nya ägaren. På det gamla kontraktet står det att jag har tre månaders uppsägning. Jag får tillträde till den nya lägenheten idag om jag vill. Vad händer om jag inte skriver på? Kan jag flytta direkt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på frågan vad som händer om du inte skriver på det nya avtalet kan utläsas dels ur allmänna avtalsrättsliga principer och dels ur 7:17 jordabalken (JB). När en fastighet som är belastad med nyttjanderätter (till exempel att den hyrs ut) byter ägare träder den nya fastighetsägaren i den gamla ägarens ställe. Det innebär att ett hyresavtal fortsätter att gälla på precis samma sätt som det gjorde innan ägarbytet skedde. Detta innebär för din del att din uppsägningstid om tre månader fortfarande gäller gentemot den nya fastighetsägaren och du måste ta den i beaktande. Du kan alltså flytta direkt, men du måste fortfarande betala hyra och i övrigt följa vad som står i hyresavtalet tills uppsägningstiden tagit slut. Med det sagt måste du inte skriva på det nya avtalet, utan kan använda dig av det gamla avtalet med den uppsägningstid som följer därav.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare