Uppsägningstid för hyresavtal som ingåtts före ikraftträdande av lagen om uthyrning av egen bostad

2020-11-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har en fråga angående uppsägningstid……Ja de finns ett hyreskontrakt på en villa daterat 2009 Nu hänvisar hyresgästen att de bara är en månads uppsägningNär jag försöker tolka lagen Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad så längst ner så stor de………Övergångsbestämmelser2012:978 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013. 2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. jordabalken.Min fråga är kort o gott är de en eller två månaders uppsägning som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att det är 12 kap. i Jordabalken (JB) som ska tillämpas i ditt fall eftersom hyresavtalet ingicks innan Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad trädde i kraft.

Jag tolkar din fråga som att hyreskontraktet gäller privatbostad och inte lokal.

Uppsägningstiden enligt 12 kap. JB

I 12 kap. JB skiljer man mellan avtal som har ingåtts på bestämd respektive obestämd tid. Avtal som ingåtts på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB).

Jag tolkar det som att hyresavtalet i ditt fall är på obestämd tid. Ett sådant avtal upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning. Längre uppsägningstid kan avtalas mellan hyresvärden och hyresgästen (12 kap. 4 § JB). Kortare uppsägningstid, om en sådan har avtalats, kan endast åberopas av hyresgästen och inte av hyresvärden.

Detta gäller i ditt fall

Förutsatt att hyresavtalet i fråga ingåtts på obestämd tid gäller en tre månaders uppsägningstid enligt 12 kap. JB om inget annat särskilt avtalats. Har en kortare tid avtalats mellan hyresgästen och hyresvärden får endast hyresgästen åberopa denna vid en uppsägning från dennes sida. Om uppsägningen sker från hyresvärdens sida gäller en uppsägningstid på tre månader.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1556)
2021-05-11 Får hyresgästen ta in inneboende utan hyresvärdens godkännande?
2021-05-11 Automatisk förlängning på hyresavtal
2021-05-07 Kan en hyresvärd ensidigt ändra ett hyresavtal?
2021-05-04 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS

Alla besvarade frågor (92183)