Uppsägningstid för hyresavtal som gäller för bestämd tid

2016-10-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Vi hyr en lägenhet i andrahand och har skrivit kontrakt, hyrestiden är från 2016.01.22 till 2016.12.22. Det blev ifyllt ''alternativ 2'' på kontraktet som gäller högst 9 månader. Vi har bot i lägenheten över 9 månader och har hittat en annan bostad, min fråga är hur lång uppsägningstid har vi?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Avtalet ni ingått är ett hyresavtal på bestämd tid, ett sådant hyresavtal slutar att gälla när hyrestiden gått ut. Dock krävs en uppsägning om hyresavtalet gäller i mer än nio månader, detta enligt 3 § i jordabalkens 12:e kapitel, se här. Således krävs alltså en uppsägning i ert fall.

Uppsägningstiden beror på hur länge hyresavtalet gäller, vad som står i hyresavtalet samt om det handlar om en bostadslägenhet eller om en lokal. I detta fall förutsätter jag att det handlar om en bostadslägenhet. Uppsägningstiden är tre månader för en bostadslägenhet där hyrestiden är längre än tre månader och det gäller om det inte står någon utsatt uppsägningstid i hyresavtalet, detta stadgas i 4 § 12 kapitlet jordabalken, se här.
5 § i samma kapitel stadgar även att hyresgästen alltid har rätt till tre månaders uppsägningstid om det handlar om en bostadslägenhet även om något annat har avtalats, se här.

I ert fall kommer ni alltså mest troligt att ha tre månaders uppsägningstid om det inte står något om uppsägningstid i ert hyresavtal. Står det något annat i avtalet kan detta gälla men eftersom det handlar om en bostadsrättslägenhet har ni i alla fall alltid rätt till tre månader även om det skulle stå en längre uppsägningstid i avtalet.

Hoppas ni fick svar på er fråga!
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85251)