Uppsägningstid för hyresavtal på bestämd tid

Har min hyresvärd rätt att ta ut 1 års hyra om jag säger upp den tidigare? Har ett hyresavtal på 1 år

Mvh

Laila Hamberg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jordabalken som reglerar hyresrättsavtal är tvingande till hyresgästens förmån. Jordabalken 12 kap 4§ 2 st. p.2 föreskriver att ett hyresavtal på bestämd tid (i mer än än tre månader) har en uppsägningstid på tre månader om inget annat är avtalat. Däremot står det er fritt att avtala om en längre hyrestid när det är fråga om ett avtal som löper på bestämd tid. Med andra ord avgörs din fråga av vad som står i ditt hyresavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning