Uppsägningstid för hyra av villa enligt privatuthyrningslagen

2019-05-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej vi har sagt upp vårat hus vi hyrt av en privatperson och vad vi fattar som är det en månads uppsägningstid när man hyr villa och vårat hyers kontrakt har de skrivit över en månad och skrivit 3 månader istället och så får man inte göra på ett kontrakt? Nu kräver de ändå att vi ska betala två månader? Vad är rätt och fel? Vi tror dock inte heller att de har skattat på huset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Denna lag gäller istället för 12 kap. Jordabalken (Hyreslagen) vid uthyrning av en privat bostad., enligt 1§ privatuthyrningslagen. I samma paragraf framgår även att om hyresvärden upplåter fler lägenheter/bostäder än 1(en), gäller denna lag endast den första upplåtelsen.

Enligt 3§ privatuthyrningslagen har hyresgästen en månads uppsägningstid. Hyresvärden har dock tre månaders uppsägningstid från sitt håll.

I 2§ privatuthyrningslagen framgår då att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan. Det innebär att ni har en månads uppsägningstid. Det som står i avtalet strider mot lagen och gäller inte. Ni ska således endast betala en månadshyra för uppsägningstiden.

Vad gäller misstanken om obetald skatt för fastigheten kan ni vända er till skatteverket via denna länk för att anmäla misstänkt skattefusk:https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/tipsaommisstanktfusk.4.7afdf8a313d3421e9a9561.html

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80629)