Uppsägningstid för bostadshyreskontrakt

2015-08-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan! Jag har en liten fråga, jag tänkte hyra ut min studentlägenhet i andra hand eftersom jag kom in i en annan ort och stod som reserv på min ort då. Jag lyckades hitta ngn och vi skrev på kontrakten men däremot så kryssade vi bort uppsägningstid rutan och idag så fick jag reda på att jag kom in på min reservplats och skrev då till min hyregäst att det skulle ej gå att hyra ut lägenheten längre och nu kräver han skadestånd och säger att även om vi inte bestämde ngt om uppsägningstid så har han rätt till skadestånd, vad skulle ni rekommendera? Jag har ingenstans att ta vägen här eftersom jag känner ingen här så jag måste ha ett boende. Med vänliga hälsningar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har ni i hyresavtalet försökt göra så att någon uppsägningstid inte ska gälla. Frågan är om en sådan avtalsklausul är giltig och om andrahandshyresgästen kan kräva skadestånd i din situation.

Reglerna om uthyrning av bostadslägenheter, vilka finns i 12 kap jordabalken (JB), är tvingande till hyresgästens förmån (12 kap 1 § 5 st JB). Det här innebär att det inte är möjligt att avtala på ett sätt som gör att hyresgästen hamnar i ett sämre läge än vad 12 kap JB föreskriver.

Av 12 kap 4 § JB framgår att uppsägningstid på minst tre månader måste iakttas för att säga upp ett bostadshyresavtal som gäller på obestämd tid. Att avtala bort uppsägningstiden skulle vara till nackdel för hyresgästen och den klausul som ni har skrivit, om att uppsägningstid inte ska gälla, är därför ogiltig.

Om din andrahandshyresgäst inte får bo i lägenheten som han alltså har rätt att bo i innebär det ett avtalsbrott från din sida, vilket kan medföra ekonomisk skada för hyresgästen (ex. genom att han tvingas hyra en dyrare lägenhet). Du kan alltså bli skadeståndsskyldig om din andrahandshyresgäst inte lyckas hitta en lika bra lägenhet till lika bra pris.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1470)
2020-11-30 Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?
2020-11-30 Bunden av uppsägningstid vid muntligt hyresavtal
2020-11-29 Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?
2020-11-29 Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa

Alla besvarade frågor (86874)