Uppsägningstid för arbetstagare som fyllt 67

2017-11-08 i Övrigt
FRÅGA
Jag är över 67 år och har haft samma arbetsgivare i ca 18 år. Jag förstår att uppsägningstiden från arbetsgivaren är en månad, men jag hittar inget om hur mycket varsel jag måste ge arbetsgivaren om jag vill sluta - jag antar att det är en månad, men har också hört eller sett någonstans att en vecka gäller som minimum när man är 67+.Den främste anledningen till att jag vill sluta nu är en försämrad arbetsmiljö, något jag och andra har klagat över många gånger. Påverkar detta situationen re varsel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar anställningar och uppsägningar är Lagen om anställningsskydd, nedan förkortad LAS.

Precis som du själv konstaterat är uppsägningstiden en månad när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare som är över 67 år gammal (33 § tredje stycket LAS). Vad gäller uppsägningstiden då arbetstagaren säger upp sig själv gäller som huvudregel också en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Om andra uppsägningstider är föreskrivna i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation gäller dock dessa istället för lagens bestämmelser (2 § fjärde stycket LAS).

I fall där arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren har arbetstagaren rätt att säga upp sig och lämna anställningen på en gång, alltså utan beaktande av uppsägningstid (4 § tredje stycket LAS). Exempel på sådant åsidosättande kan vara att arbetsgivaren under en tid inte betalar ut lön eller gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. I jämförelse med detta skulle en tillämpning i ditt fall kräva att arbetsmiljön är extremt dålig. Min uppfattning är därmed att bestämmelsen sannolikt inte kan tillämpas i ditt fall.

Sammanfattningsvis är alltså svaret på sin fråga att din uppsägningstid antagligen är en månad, men att tiden kan variera bland annat beroende på innehållet i gällande kollektivavtal.

Med detta sagt vill jag slutligen uppmana dig och dina kollegor att, om arbetsgivaren inte lyssnar, anmäla problemen med arbetsmiljön till ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan ställa krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats kan du istället kontakta ditt fackförbund för att få hjälp därifrån. Ytterligare en väg att gå kan vara att anmäla problemen direkt till Arbetsmiljöverket som har möjlighet att genomföra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95782)