Uppsägningstid för abonnemang hos teleoperatör

FRÅGA
Hej Ingick ett abbonemang med Canaldigital 2016-02-06 ,, det går alltså snart ut, Nu till frågan jag har ? . Dom menar att jag har 3 månaders uppsägningstid (Maj 2018 ) . Jag hävdar 1 månad enligt lagen om elektroninsk kommunikation,, Vad gäller? Vem har rätt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag delar din uppfattning om att den maximala uppsägningstiden i detta sammanhang är en månad. Av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 5 kap. 15b § framgår att "Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad." Förarbetena (prop. 2013/14:79 s. 13) till denna reglering förstärker intrycket av att en månad är den maximala uppsägningstid som ska gälla av ett antal skäl. Jag har även hittat andra källor som styrker denna uppfattning. LEK förnyades dock 2014 och således kan längre uppsägningstider förekomma om avtalet ingicks innan maj 2014; detta är dock inte tillämpligt på ditt fall.

Jag tycker mig alltså med säkerhet kunna konstatera att en maximal uppsägningstid på en månad gäller i detta sammanhang. Det ter sig därmed märkligt att din operatör skulle påstå att din uppsägningstid är längre än så. Eftersom bindningstider kan vara betydligt längre kanske du eller din operatör förväxlat din bindningstid med din uppsägningstid?

Jag rekommenderar att du kontaktar din operatör och hänvisar till dessa regleringar. Om de trots detta skulle hävda en längre uppsägningstid rekommenderar jag att du ber dem att hänvisa till de regleringar de baserar sina påståenden på. Skulle de enbart hänvisa till avtalsvillkor är min uppfattning att dessa villkor inte är giltiga i förhållande till LEK.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?