Uppsägningstid enligt privatuthyrningslagen

Hej!

Jag har kommit i en liten konflikt med mina hyresgäster, det är en kille som hyr min ägarlägenhet av mig enligt "privatuthyrningslagen"

Nu vill han säga upp lägenheten för att flytta till en annan, vi har i kontraktet mellan oss två skriftligt bestämt en uppsägningstid på 3 månader från bägge parter.

Hyresgästen i fråga hävdar nu sin rätt att flytta ut ur lägenheten efter endast en månads uppsägningstid, detta grundar han på att på Hyresnämndens hemsida står det;

"Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån"

Jag har försökt att ta reda på om detta verkligen gäller, att mitt kontrakt är helt värdelöst i denna situation. Jag har hittat på diverse sidor på internet, att "lagen är dispositiv" Dvs att avtal går före lagens bestämmelser.

Om detta nu är fallet borde jag väl kunna hävda att han har sina tre månaders uppsägningstid?

Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då ni hyr ut privat blir lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig på ert hyresförhållande med kompletterande regler i 12 kap. jordabalken (1970:994). Om hyresavtalet avviker från lagens regler på ett sätt som är till nackdel för hyresgästen är avtalet inte giltigt på den punkten eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att man genom avtal kan avvika från lagens regler men bara så att hyresgästen drar nytta av det, inte hyresvärden. Till exempel kan man inte avtala om kortare uppsägningstid än tre månader för hyresvärden eftersom det är en skyddsregel för hyresgästen. Man kan inte heller avtala om längre uppsägningstid än en månad för hyresgästen eftersom det är en rättighet för hyresgästen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”