Uppsägningstid bostadsarrende

2019-02-12 i Arrende
FRÅGA
Hej!Jag och min fru hyr ett hus med en tidsbegränsad hyrestid som gäller från 27/8 -2018 till 30/4 -2019. Vi undrar om vi kan säga upp kontraktet innan och hur lång uppsägningstid vi i så fall har. Mvh D
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga får jag uppfattningen om att du och din fru hyr bostad, och att det därför rör sig om ett så kallat bostadsarrende. Dvs. det rör sig om en upplåtelse av jord för annat ändamål än brukande. I sådant fall är jordabalken (JB) tillämplig. Lagen hittar du här.

10 kap. 2 § JB anger att bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år. I erat fall rör det sig om avtal träffat för kortare tid, sådana avtal gäller dock för den överenskomna tiden, om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del. Jag utgår från att så är fallet för att kunna svara på din fråga.

Om jordägaren eller arrendatorn vill att arrendeavtalet ska upphöra, ska den som vill avsluta avtalet säga upp det. Uppsägningen ska normalt vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. (se 8 kap. 8 § JB)

Lagen anger inte någon bestämd uppsägningstid för tidsbestämda arrenden, vilket innebär att vid tidsbestämda avtal (som i erat fall) kan parterna fritt avtala hur lång uppsägningstiden ska vara. Bästa lösningen om inget är avtalat är således att försöka komma överens om något tillsammans.

Hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänligen

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (165)
2019-08-06 Bostads- och anläggningsarrende, förverkande av arrenderätt och byggnad på ofri grund
2019-07-17 Skillnad på olika arrenden
2019-07-09 Är det möjligt att åberopa force majeure på grund av förra sommarens torka?
2019-06-23 Preskription vid arrendeförhållande

Alla besvarade frågor (72228)