Uppsägningstid av parkeringsplats i garage

2015-10-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan ett avtal på garageplatser i källaren i en Brf. förening skrivas med 3 månaders uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till just garageplatser inomhus faller dessa under samma reglering som i lagens mening omfattar hyra av lokaler. Detta innebär att den s.k. Hyreslagen (Jordabalken kap. 12) är tillämplig för dessa.

Enligt Hyreslagen får hyresvärden inte avtala om en sämre uppsägningstid än vad lagen stadgar, JB 12 kap. 1 § 5 st. För hyra av lokaler är den lagstadgade uppsägningstiden nio månader, JB 12 kap. 4 § 1 st 2 p. Har en kortare uppsägningstid avtalats gäller den i sådant fall endast för hyresgästen medan hyresvärden fortfarande är bunden av en uppsägningstid om nio månader.

Sammanfattningsvis kan förmodas att en uppsägningstid i förevarande fall om tre månader skulle gälla för hyresgästen medan hyresvärden, trots avtalet, skulle ha en uppsägningstid om nio månader.


Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1414)
2020-09-14 Rätten till förråd vid hyresrätter
2020-09-08 Borgensmans eventuella ansvar vid nytt hyresavtal
2020-09-08 Måste jag betala hyran om min medboende inte gör det?
2020-09-07 Uppsägning av hyresgäst på grund av störningar

Alla besvarade frågor (84211)