Uppsägningstid av parkeringsplats i garage

2015-10-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan ett avtal på garageplatser i källaren i en Brf. förening skrivas med 3 månaders uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till just garageplatser inomhus faller dessa under samma reglering som i lagens mening omfattar hyra av lokaler. Detta innebär att den s.k. Hyreslagen (Jordabalken kap. 12) är tillämplig för dessa.

Enligt Hyreslagen får hyresvärden inte avtala om en sämre uppsägningstid än vad lagen stadgar, JB 12 kap. 1 § 5 st. För hyra av lokaler är den lagstadgade uppsägningstiden nio månader, JB 12 kap. 4 § 1 st 2 p. Har en kortare uppsägningstid avtalats gäller den i sådant fall endast för hyresgästen medan hyresvärden fortfarande är bunden av en uppsägningstid om nio månader.

Sammanfattningsvis kan förmodas att en uppsägningstid i förevarande fall om tre månader skulle gälla för hyresgästen medan hyresvärden, trots avtalet, skulle ha en uppsägningstid om nio månader.


Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1468)
2020-11-29 Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?
2020-11-29 Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa
2020-11-28 Hyresgästers ansvar för hyra
2020-11-24 Hur många får vi bo i min hyresbostad?

Alla besvarade frågor (86765)