Uppsägningstid av lokal vid dödsfall

Jag ställde 2018-03-28 en fråga om uppsägning av ett hyresavtal vid min ev. död. I svaret jag fick talas det om uppsägning av lägenhet men i mitt fall gäller det en lokal med uppsägningstiden 9 månader.gäller samma villkor även för denna typ av hyresavtal ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Uppsägningstiden för bostadslägenhet och lokal skiljer sig åt när hyresgästen går bort. Om det gäller en bostadslägenhet är uppsägningstiden alltid en månad (12 kap. 5 § andra stycket jordabalken). Detta gäller emellertid endast för bostadslägenheter. Det här framgår motsatsvis av paragrafen, vilket betyder att lokaler inte inbegripas av paragrafen eftersom paragrafen uttryckligen nämner bostadslägenheter men inte lokaler.

För lokaler finns alltså inte någon sådan regel. Hyreskontraktet är således bindande tills hyrestiden löper ut. Det är dödsboet som blir betalningsansvarig gentemot hyresvärden under uppsägningstiden.

Sammanfattningsvis, nej, det finns inte en liknande regel för lokaler som för bostadslägenheter.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning