Uppsägningstid av hyresrätt

2019-07-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad gäller vid uppsägning av hyresrätt ? Har avtal på hyresrätten till 31 aug. Personen som ska flytta in vill flytta in tidigare än så. Kan jag gå med på en tidigare inflytt eller är det de datum som gäller ? Har hyresvärden någon juridisk åsikt om detta ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga (närmare bestämt hyresavtalet mellan dig och din hyresvärd) regleras av 12 kap jordabalken (JB), ett kapitel som ofta vardagligt kallas hyreslagen.

Det går alltid att säga upp ett hyresavtal, men uppsägningstiden för tidsbestämda hyreskontrakt beror på hur långt kontraktet är och du kan inte nödvändigtvis säga upp det att upphöra att gälla tidigare än 31 augusti. Om inte längre uppsägningstid är avtalad mellan dig och din hyresvärd, kan avtalet (enligt 12 kap 4 § 2 st JB) sägas upp enligt följande:

– en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, (vilket inte är aktuellt nu)
– en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader
– tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader

Även om ni avtalat om längre uppsägningstid, finns en specialbestämmelse som föreskriver att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp hyresavtalet med verkan senast vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 5 § 1 st JB). Den regeln påverkar ju inte din situation eftersom avtalet ändå löper ut inom denna period, men regeln bör nämnas ifall att någon med en liknande fråga om uppsägningstid till exempel googlar fram detta svar.Du har alltså rätt att säga upp ditt hyresavtal att upphöra att gälla tidigare än 31 augusti om hyresavtalet är skrivet på högst tre månader. I det fallet kan du säga upp kontraktet en vecka i förväg. I andra fall kan din hyresvärd givetvis gå med på tidigare utflyttning, men har också rätt att neka detta och hålla fast vid den stadgade uppsägningstiden.
Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1273)
2020-01-16 Uppsägning vid hyra av lokal
2020-01-14 Hur lång uppsägningstid har man när man hyr ett rum rum i en privat bostad och själv säger upp hyresavtalet?
2020-01-08 Formkrav för hyresgästs uppsägning av hyresavtal
2019-12-31 Muntliga hyresavtal - Bindande?

Alla besvarade frågor (76369)