Uppsägningstid av hyresavtal

Min hyresvärd har sagt upp mitt kontrakt och jag har hittat nytt boende. Min hyresvärd kräver att jag betalar hyran för Maj, fast att jag flyttar ut i April. Inte ska jag väl betala en hyra till när det är han som sagt upp kontraktet?

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är en fastighetsrättsliga fråga med inriktning mot hyresrätt. Hyresrättsliga frågor kan besvaras primärt av bestämmelser i Jordabalk (1970:994).

För en bostadslägenhet varierar uppsägningstiden beroende på vilket hyresavtal du har slutit och vad du har kommit överens om med din hyresvärd. Det framgår inte om ditt hyresavtal har slutits på bestämd tid eller obestämd tid. Om uppsägningstiden inte följer bestämmelsen i 12 kap. 4 § JB, ska bestämmelsen iallafall tillämpas till din fördel som hyresgäst. Om hyresavtalet är på bestämd tid kan uppsägningstiden variera mellan två veckor och tre månader för bostadslägenhet enligt vad som stadgas legalt. Det är däremot mer förekommande att ett hyresavtal gällande bostadslägenhet sluts på obestämd tid, med andra ord finns det inget slutdatum för när hyresavtalet upphör avtalat. I sådant fall när hyresavtalet är på obestämd tid är uppsägningstiden tre månader. I 12 kap. 5 § JB framgår att du som hyresgäst alltid får alltid får tillämpa en uppsägningstid om tre månader utan att uppge skäl för uppsägningen. Jag förstår på frågan att det är din hyresvärd som har sagt upp hyresavtalet. Om din hyresvärd har sagt upp hyresavtalet gäller tre månaders uppsägningstid. OM du och din hyresvärd avtalat om en kortare uppsägningstid tillämpas den uppsägningstiden under förutsättning att det är till din fördel. Uppsägningstiden oavsett om den är tre månader eller kortare genom avtal löper den oavsett om du har hittat en ny bostad eller inte.

Sammanfattningsvis är det avgörande om uppsägningstiden fortfarande är löpande. Är den det och du inte kan lösa det med hyresvärden på annat sätt kan du dessvärre inte göra något åt saken.

Det som jag kan föreslå är att du talar med din hyresvärd och förklarar din situation och att ni då skriver ett avtal om att uppsägningstiden inte ska löpa som enligt hyresavtalet. Om din hyresvärd inte går med på det finns det dessvärre inte mycket att göra för din del. Syftet med lagstiftningen är att utgöra en trygghet för framförallt hyresgästen att kunna bo kvar i bostadslägenheten under en tid utan att behöva flytta direkt vid uppsägning. På samma sätt blir det ett skydd för hyresvärden som får tid att hitta en ny hyresgäst till bostaden.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”