Uppsägningstid av bostadslägenhet

Hej

Jag undrar vilken uppsägningstid.

Hyrde en lägenhet på bottenvåningen i ett hus med separat ingång. Dem som hyr ut, bor på övervåningen i huset. Och äger huset. Vi har bott i lite över två där. Dem hyr inte ut till några andra hyresgäster. Och vi har varit dem ända hyresgästerna på 2 år. Är det 1 månads uppsägningstid, eller 3 månader som gäller.

Tacksam för ett snabbt svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal regleras som utgångspunkt i 12 kap jordabalken, ofta kallad hyreslagen, men det finns en lag speciellt för situationen när en privatperson hyr ut en bostadslägenhet. Om er hyresvärd inte även hyr ut någon ytterligare lägenhet är denna lagen tillämplig på er situation, och så tolkar jag det ni säger.

Lagen om uthyrning av egen bostad

Om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet så upphör det vid närmaste månadsskifte efter en månad från uppsägningen (3 § andra stycket). Det är alltså en uppsägningstid på mellan en och två månader, beroende på timingen.

Om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet upphör det vid närmaste månadsskifte tre månader efter uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid avtalats (3 § andra stycket).

Detta gäller oavsett om hyresavtalet är ingått på obestämd tid, eller bestämd tid och någon av parterna vill säga upp avtalet att upphöra före planerad tid (3 § första stycket).

Hyreslagen

Om lagen om uthyrning av egen bostad trots allt inte är tillämplig på er situation gäller istället hyreslagen. Uppsägningstiden för hyra av bostad som löper tills vidare är enligt hyreslagen mellan 3 och 4 månader (beroende på när uppsägningen sker i förhållande till månadsskiftet) om parterna inte kommit överens om en för hyresgästen mer förmånlig kortare uppsägningstid i hyresavtalet (4 § första stycket första punkten).

Om hyresförhållandet istället var på bestämd tid är uppsägningstiden 3 månader om ni inte avtalat om längre uppsägningstid (se 4 § andra stycket tredje punkten).

Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning