Uppsägningstid

När jag påbörjade min anställning skrevs ett anställnings avtal om provanställning i 6 månader. Jag har nu jobbat i 7 månader och påtalat ett flertal gånger att jag vill ha ett medarbetarsamtal för att skriva på en fast anställningsform. Detta har inte skett.

Nu är frågan:

Hur lång uppsägningstid har jag?

Avtalet som skrevs (provanställningen) skrev jag på att jag har 2 veckors ömsesidig uppsägningstid.

Har nu sagt upp mig och åberopat 2 veckors uppsägningstid eftersom jag ej fått möjlighet att prata om min anställning.

Arbetsgivaren däremot hävdar att jag har 1 månads uppsägningstid eftersom anställningen automatiskt har gått över till fast anställning.

Företaget har inga kollektiv avtal.

Vad gäller??

/ Rolf

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att när prövotiden, som max får vara 6 månader, löpt ut övergår anställningen till en tillsvidareaställning (i folkmun benämnd som fast anställning) om inte besked om annat lämnats senast vid prövotidens utgång, 6§ Lagen om anställningsskydd (härefter benämnd LAS).

För både arbetstagare och arbetsgivare gäller en uppsägningstid om minst 1 månad, 11§ LAS. Ett avtal är ogiltigt i den mån de inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS, 2§ 2st LAS. Din arbetstagare har alltså rätt i att uppsägningstiden är 1 månad.

Genom kollektivavtal kan vissa inskränkningar av arbetstagarnas rättigheter enligt LAS göras, bland annat gällande uppsägningstid, 2§ 4st LAS. Eftersom ni inte har något kollektivavtal på ditt arbete kommer dock inte denna bestämmelse att göra någon skillnad.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara AspelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”