Uppsägningstid

Hej! Jag hade ett tidsbegränsat andrahandskontrakt (6mån, som inneboende, dvs i en lägenhet där kontraktsinnehavaren också bor) som sedan aldrig officiellt förlängdes men där jag ändå kunde bo kvar och fortsatt gör så. Nu har jag dock fått erbjudande om en egen lägenhet i andra hand som jag vill ta (inflytt omgående). Nu till min fråga: Hur många uppsägningsmånader (pm någon?) är jag juridiskt skyldig till med tanke på ovanstående beskrivning (kontraktslös, tidigare 6 mån kontrakt som inneboende)? Stort tack för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att hyresavtal som slutes på bestämd tid, i ditt fall 6 månader, upphör att gälla vid hyrestidens slut och behöver således inte sägas upp enligt Jordabalken (JB) 12 kap 3 § 2 st https://lagen.nu/1970:994#K12P3S1. Ett hyresavtal kan dock övergå till att gälla på obestämd tid om hyresgästen fortsatt använda lägenheten en månad utöver hyrestiden utan att hyresvärden anmodat hyresgästen att flytta, JB 12 kap 3 § 3 st. 

Hyresavtal på obestämd tid ska sägas upp för att sluta att gälla. Avser hyresavtalet en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader efter uppsägningen enligt JB 12 kap 5 §. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning