Uppsägnings av ett tidsbegränsat uppdragsavtal

2017-08-18 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hejvi tog in en konsult i vårat företag på tidsbestämt uppdrag 5mån.vi kände efter 2 mån att vi ville avbryta uppdraget.vi har ej skrivit in i avtalet vad som skulle ske vid uppsägning.vi gav konsulten 1,5mån arbetskefriad lön ,nu vill konsulten ha betalt för hela perioden.vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni har hyrt in en konsult så får det räknas som en uppdragstagare och personen är då alltså inte skyddad som arbetstagare av lagen om anställningsskydd. När en näringsidkare ingår ett avtal med en uppdragstagare så finns det inga lagar som reglerar vad som gäller på området. Eftersom det inte finns någon särskild lag som reglerar uppdragsavtal styrs uppdragsavtal av allmänna avtalsrättsliga principer. Avtalet kan även ingås muntligt och avtalet kan uppkomma genom att uppdragstagaren svarar på ett anbud eller en offert från uppdragsgivaren. Vad som gör det knepigt i detta fallet är att ni inte har avtalat om någon uppsägningstid.

Vad gäller?

Det finns tyvärr inget givet svar. I de delar som villkoren inte är avtalade mellan er så får man istället fylla ut avtalet. Det innebär att man får försöka tolka vad parterna avsett, om det finns lagstiftning som fyller ut avtalet, vad som är praxis i branschen, vad som kan utläsas enligt avtalet i övrigt m.m. för att försöka komma fram till vilken uppsägningstid som avtalet ska utfyllas med. Med andra ord så får du nu bemöta motpartens argument om uppsägningstidens längd med argument som du har för en kortare uppsägningstid och sedan får ni försöka komma fram till en överenskommelse om uppsägningstidens längd.

Men jag ska ge er några utgångspunkter. Ett uppdragsavtal som är fattat på begränsad tid (i detta fallet 5 mån) upphör vid den överenskomna tidpunkten oavsett om uppdraget är slutfört eller inte. Ett uppdragsavtal kan också gälla tillsvidare. Då finns det en allmän avtalsrättslig princip att avtal som inte är träffade på viss tid gäller tills vidare och kan sägas upp med skäligt varsel. Vad som är skälig varsel beror på vilken typ av uppdrag det är frågan om. Eftersom att huvudregeln i allmänna avtalsrätt är att tidsbegränsade avtal upphör när uppdragstiden har löpt ut så talar det för uppdragstagarens sida att han ska ha betalt för hela avtalstiden. Om ingenting är avtalat om uppsägningstid kan det eventuellt ses som en ogrundad uppsägning av avtalet vilket kan leda till skadeståndsansvar.

Detta är dock bara vad doktrin och praxis säger på området. Jag önskar jag kunde ge dig ett bättre svar men det finns tyvärr. Allt handlar egentligen bara om bevisningen om vad man har kommit överens om. Och när villkor ej är reglerade i avtal vinner den som har den bästa argumentationen. Min rekommendation är dock att betala uppdragstagaren för att slipa ta tvisten till domstol vilket kan bli betydligt dyrare. Men finns det omständigheter som tyder på att ni avtalat en uppsägningstid, exempelvis att han gått med på 1,5 månadsuppsägningstid, så skulle ni möjligtvis kunna ha goda chanser till att vinna målet. Kom bara ihåg att han har de allmänna avtalsrättsliga principerna på sin sida.

Det finns ingen avhandling om tidsbegränsade uppdragsavtal men jag kan rekommendera att läsa Christina Rambergs avhandling om uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal för att få en förståelse för vilka faktorer som kan spela roll vid bedömning av en uppsägningstid. Christina Ramberg är professor vid Stockholms universitet och är en stor profil på det avtalsrättsliga området.

Hoppas det gav dig lite hjälp på vägen i alla fall!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (108)
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde
2021-05-22 Bunden av muntligt anställningsavtal?
2021-04-21 Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (94272)