Uppsägning vid tidbsestämt lokalhyresavtal

2017-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan jag som hyresgäst säga upp ett lokalhyresavtal som löper under tio år innan avtalsperioden går ut? Hur lång är i så fal uppsägningstiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för bestämd tid kan sägas upp nio månader i förväg om hyrestiden har varat i mer än nio månader. Detta hittar du i 12 kap 4 § 2 st 5 p. Jordabalken (JB), även kallat hyreslagen i vardagligt tal. Om inget annat har avtalats så är det denna uppsägningstid som gäller. Hyreslagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala om att andra villkor ska gälla. Hyreslagen är dock tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att du som hyresgäst kan hävda nio månaders uppsägningstid i detta fallet, även om ni har avtalat om något annat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1582)
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?
2021-07-10 Har hyresgäst besittningsskydd för lägenhet som är del av villa?

Alla besvarade frågor (94217)