Uppsägning vid tidbsestämt lokalhyresavtal

Kan jag som hyresgäst säga upp ett lokalhyresavtal som löper under tio år innan avtalsperioden går ut? Hur lång är i så fal uppsägningstiden?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för bestämd tid kan sägas upp nio månader i förväg om hyrestiden har varat i mer än nio månader. Detta hittar du i 12 kap 4 § 2 st 5 p. Jordabalken (JB), även kallat hyreslagen i vardagligt tal. Om inget annat har avtalats så är det denna uppsägningstid som gäller. Hyreslagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala om att andra villkor ska gälla. Hyreslagen är dock tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att du som hyresgäst kan hävda nio månaders uppsägningstid i detta fallet, även om ni har avtalat om något annat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”