Uppsägning vid provanställning

2017-08-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Började jobba på ett åkeri för ca två månadersedan. När jag var å prata med dom sa dom att vi börjar med en provanställning. Vilket jag samtyckte till. Men nu när jag vill sägaupp mig säger han att jag är fastanställd och därmed har fyra veckors uppsägning. Kan dom göra så?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Provanställning är en speciell anställningsform. Syftet med anställningen är att arbetstagaren och arbetsgivaren ska prova om anställningen är lämplig, innan den övergår i en fastanställning. En provanställning kan fortgå i maximalt sex månader, men kan också vara kortare. Om provanställningen inte avslutas, övergår den automatiskt i en fastanställning. I ditt fall kan det vara så att provanställningen varit kortare än sex månader och har därför nu hunnit övergå i en fastanställning.

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns vissa bestämmelser om varseltid från arbetsgivarens sida, som anses vara två veckor. Arbetstagaren har dock ingen varseltid. Både arbetstagaren och arbetsgivaren har rätt att säga upp anställningen när som helst under provanställningen, utan att ange vidare skäl för detta. Regler om varseltid och uppsägningstid regleras dock i mångt och mycket av kollektivavtal. Där kan finnas regler om arbetstagares uppsägningstid, som normalt brukar vara någonstans mellan 14 dagar och en månad. Om det är så att du eller din arbetsgivare har kollektivavtal, kan detta vara en anledning till att du har en uppsägningstid på fyra veckor.

Jag föreslår att du frågar din arbetsgivare hur lång provanställningen var och om du har kollektivavtal, tar reda på vilka regler som gäller om provanställning i det. Mer om provanställning kan du läsa här.

Väl mött!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?