Uppsägning vid provanställning

2017-08-22 i Anställningsformer
FRÅGA
HejJag jobbar som sopbilschaufför. Företaget jag arbetar för förlorade för en tid sedan upphandlingen för fortsatta uppdrag tre kommuner och ett annat företag kommer att, from 1 oktober, helt ersätta företaget jag arbetar för. Jag ämnar inte söka en fortsättning av detta arbete hos ersättningsföretaget. Anställningsformen jag har är en provanställning och den löper 22 maj - 21 november.Frågor: Måste arbetsgivaren meddela mej (muntligt eller skriftligt) att arbetet för min del upphör den sista september? (Detta är ju uppenbart, arbetsbrist kommer att råda from 1 oktober.) Har jag rätt till ersättning under resten av min period, dvs 1 oktober - 21 november?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Reglerna för provanställning är lite speciella. Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få tid att pröva om den anställde passar i företaget. En provanställning varar maximalt i 6 månader. Under denna tid har både du som arbetstagare och arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen utan att ange några vidare skäl för detta. Hur lång uppsägningstiden är beror på om du har kollektivavtal eller ej. Om det finns kollektivavtal regleras uppsägningstiden i detta. Om det saknas kollektivavtal regleras uppsägningstiden av lagen om anställningsskydd (LAS). Normalt sett brukar man säga att arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren senast två veckor innan dess att arbetsgivaren vill att anställningen ska avslutas. Om arbetsgivaren inte meddelat att anställningen ska sägas upp innan provanställningen löpt ut, övergår anställningen i en fast anställning. I ditt fall innebär det att din arbetsgivare måste meddela dig senast den 21 november om det är så att du kommer behöva sägas upp. Om arbetsgivaren inte gör detta, övergår din anställning automatiskt till en fastanställning. Om din arbetsgivare säger upp dig senare än två veckor innan din provanställing löper ut, dvs senare än den 7 november, har du rätt till lön två veckor framåt. Du har däremot inte rätt till lön under perioden 1 oktober - 21 november, eftersom arbetsgivaren vid provanställning har rätt att när som helst säga upp dig utan att ange några vidare skäl.

Mer om provanställning kan du läsa här.

Väl mött!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?