FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal16/01/2020

Uppsägning vid hyra av lokal

hej jag har hyra en lokal från 2016 till 2021 på avtalet, min fråga är kan jag säger upp mig innan 2021? för att jag hittar annan lokal för stor

MVH.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer Jordabalken att bli aktuell.

Vad är uppsägningstiden vid hyra av lokal?

I och med att din fråga gäller hyra av lokal så blir 12 kap. Jordabalken tillämplig. I din fråga framgår det att ni har avtalat om en hyrestid från 2016 till 2021 vilket innebär att det är en bestämd hyrestid. Vid bestämd hyrestid varierar uppsägningstiden beroende på hur länge du har hyrt lokalen. I och med att du har hyrt lokalen från 2016 fram till idag, innebär det att du har hyrt lokalen över 4 år och att du ska säga upp hyresavtalet nio månader i förväg, (12 kap. 4 § andra stycket och femte punkten Jordabalken).

Svaret på din fråga blir ja - det vill säga att du kan säga upp dig innan 2021, men för att kunna göra det måste du räkna med de nio månaderna. Om du säger upp dig exempelvis idag (16-01-2020) så upphör hyresavtalet att gälla den 16 oktober 2020. Det är viktigt att du säger upp hyresavtalet så snart som möjligt om du vill avsluta före 2021. Det hela innebär att du ska säga upp hyreskontraktet nio månader i förväg för att hyresavtalet ska upphöra innan 2021 och när nio månader har passerat så hyr inte du lokalen längre.

Vad är viktigt att tänka på när man ska säga upp ett hyresavtal?

Innan du säger upp hyresavtalet är det viktigt att du gör det rätt, för att om en uppsägning av ett hyresavtal inte görs på ett korrekt sätt innebär det att din uppsägning av hyresavtalet inte är giltigt. Så när du ska säga upp ditt hyresavtal av lokalen är det jätteviktigt att du gör det skriftligt (på papper) och av den ska det framgå att det gäller uppsägning och avflyttning från lokalen, samt när avflyttning ska ske (datum). Det är även bra om du skriver varför du vill flytta och då kan du precis som ovan (din fråga) skriva att du har hittat större lokal och det är orsaken till varför du vill flytta ut.

Sammanfattning av vad som är viktigt när uppsägning ska ske:

1. uppsägningen ska vara skriftligt,

2. det ska tydligt framgå vad för typ av uppsägning det är och i ditt fall är det för avflyttning,

3. orsak till avflyttningen,

4. uppsägningen ska innehålla lokalens adress och id-nr (xxxxx-xxxx),

5. ditt eller företagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

6. datum för avflyttning,

7. telefonnummer är även viktigt att ha med, om det skulle vara så att hyresvärden (den som hyr ut lokalen) behöver kontakta dig,

8. och slutligen underskrift och namnförtydligande kan alltid vara bra att ha med, eftersom det är bevis på att det är du som säger upp hyreskontraktet.

Sammanfattningsvis kan du säga upp hyresavtalet innan 2021. För att hyresavtalet ska upphöra innan 2021 är mitt råd att du säger upp den inom kort, eftersom hyresavtalet upphör efter nio månader från den dag du säger upp hyresavtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Rahime DumanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?