Uppsägning via sms och hyresrättens förverkande

Jag har en lägenhet på en gård som jag hyr ut. De betalar inte hyra. Kräver jag hyra blir de förbannade. 31/12 blev han sur igen och sa upp lägenheten via sms. Gäller det? De bor inte heller där nu. Vet inte vad de tänker om att ev flytta dit igen. Jag vill vräka dom och undrar om deras uppsägning är giltig.

Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

Uppsägning via sms:

Huvudregeln är att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresgästen hyrt lägenheten längre än tre månader i följd (12:8 JB). E-postmeddelanden anses uppfylla formkravet. Således bör även ett sms uppfylla kravet på att det ska vara skriftligt.

När det är hyresgästen som säger upp avtalet får uppsägningen dessutom ske muntligen om skriftligt erkännande från hyresvärden erhålls genom en bekräftelse.

Dock finns det vissa krav i innehållet som kan ha betydelse för giltigheten. Exempelvis att uppsägningen innehåller en tydlig viljeförklaring med rätt innehåll, att den upptar rätt objekt och att uppsägningen har utfärdats av rätt person.

Omedelbar uppsägning:

Möjligheten för hyresvärden att säga upp avtalet med omedelbar verkan är om det finns grund för förverkande (12:6 JB och 12:42 JB). Uteblivna betalningar för hyra är en sådan grund (12:42 pt. 1). Att inte fullgöra sina förpliktelser på detta sätt är alltså att anse som ett avtalsbrott och du har rätt att säga upp hyresgästen i förtid enligt ovan angivna lagrum. Du kan vända dig till Kronofogden om du vill få hjälp med vräkningen (direktlänk till ansökan).

Sammanfattningsvis är ett sms från hyresgästen en giltig uppsägning förutsatt att innehållet är tillräckligt tydligt. Du har dessutom rätt att säga upp hyresgästen med omedelbar verkan.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”