Uppsägning via sms av hyresvärd

Hej!

Vi hyr vår bostad privat i första hand sedan tre år tillbaka och fick i veckan en uppsägning via sms.

Av smset framgår att de inte vill hyra ut bostaden mer för att det tar för mycket tid, och skriver sedan "därför kommer vi att säga upp ert hyresavtal. Det kommer en uppsägning med posten". Jag har fortfarande inte mottagit någon uppsägning, och undrar om jag kan begära tre månader från den skriftliga uppsägningens postdatum? Eller räknas smset som en giltig uppsägning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Om hyresförhållandet har varat längre än tre månader vid den tidpunkt då uppsägning sker, ska en uppsägning från hyresvärden vara skriftlig (12 kap. 8 § 1 stycket 1 meningen JB). Den skriftliga uppsägningen ska även delges hyresgästen (12 kap. 8 § 3 stycket JB).

I förevarande fall har uppsägningen skett via sms. Frågan blir hädanefter om ett sms uppfyller lagens krav på skriftlig uppsägning och delgivning. I rättspraxis har det skriftliga kravet godtagits när uppsägning skett via e-post. Uppsägningar kan därför anses förmedlats skriftligen om det sker genom elektroniska medel. En uppsägning ska dock delges hyresgästen (12 kap. 8 § 3 stycket JB). Eftersom ni inte har delgivits uppsägningen är uppsägningen via sms ogiltig. Endast en myndighet får skicka en delgivning på elektronisk väg (17 § 2 stycket delgivningslagen). Följaktligen är uppsägningen via sms ogiltig och tre månader från den skriftliga uppsägningen gäller.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning