FrågaAVTALSRÄTTRättsverkningar vid avtalsbrott29/10/2015

Uppsägning uppdragsavtal ensamrätt mäklare

Hej ! Vi äger en butik i Huddinge centrum. och hade anlitat en mäklare för att sälja butikslokal. Det va 3 månaders avtal, sen skulle vi säga upp avtalet via rekommenderat brev och detta har vi gjort flera gånger, men brevet kom tillbaka hela tiden. Mäklare vägrade hämta brevet och hotade oss med rättegången om vi försöka sälja den via någon annan ( han skulle haft ensamrätt till försäljningen). Min fråga är om man ska räkna avtalet avslutat ändå även vi fick brevet tillbaka. Han har fortfarande vår annons och bilder på sin sidan.

Tacksam för ett snabbt svar

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

I förhållandet med mäklaren föreligger det vissa skyldigheter som mäklaren är skyldig att följa. Lagen uppdragsavtalet lyder under är Fastighetsmäklarlag (2011:666) där 9§ stadgar att ett avtal om ensamrätt får gälla i högst 3 månader och får förlängas tidigast 1 månad innan ensamrätten ska upphöra. Om uppdragsgivaren, ni som butik, säger upp avtalet, uppsägningen kan ske både skriftligt eller muntligt med mäklaren, så har mäklaren en skyldighet att bekräfta uppsägningen. Reglerna stadgar ordningsregler som mäklaren är skyldig att följa, gör mäklaren inte det kan det leda till disciplinära åtgärder, se vidare 29§, 3p samma lag.

Det verkar utifrån Ert fall som att mäklaren är medveten om att ni har försökt säga upp uppdragsavtalet eftersom det har framkommit hot om stämning. Vidare det faktum att mäklaren fortfarande har kvar annonser och bilder på sin hemsida strider mot god mäklarsed, se 8§ Fastighetsmäklarlag (2011:666) samt avgörande från Fastighetsmäklarinspektionens Disciplinnämnd, Dnr. 4.1-493-14, vilket behandlar ett fall snarlikt ert eget.

Eftersom er avtalade ensamrättsperiod är avslutad och ni inte har förlängt den samt att ni vid upprepade försök har försökt kontakta mäklaren för att framföra er uppsägning, som till synes förstår att det handlar om uppsägning av uppdragsavtalet men inte har bekräftat uppsägningen, så kan avtalet anses vara avslutat. Ni kan vidare anmäla mäklaren till Fastighetsmäklarinspetionen som i så fall kan göra en vidare utredning huruvida det ska följa disciplinär åtgärder mot mäklaren.

Hoppas att Ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare