Uppsägning på grund av sjukdom

2016-12-10 i Sjuk
FRÅGA
Jag är sjukskriven halvtid, har varit det en längre tid för smärta. jobbar 50 % och är just nu inskriven hos arbetsförmedlingen går ett arbetsmarknadspolitiskt program för att inte förlora mitt SGI. Har och är sjukskriven i botten. Får ny sjukpenning 30/11 då det gått 3 månader. Min arbetsgivare vill ev säga upp mig , kan dom göra det ? om dom kräver omplacering och inget annat arbete för tillfället skulle passa, kan dom då också säga upp mig? fast jag har sjukintyg. Har fått en viss funktionsnedsättning där jag måste ha mer omväxlande rörligt och inga tunga luft el bära tung. Mitt jobb idag är ganska mycket stillasittande med viss rörlighet, vissa saker på vår avdelning är mer rörligt men det måste fördelas mellan alla oss anställda.
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nedan kommer jag ge dig ett ganska generellt svar eftersom det är svårt att ge ett mer specifikt svar med tanke på att bedömningen sker med hänsyn till det enskilda fallet.

För att du som arbetstagare ska bli uppsagd krävs det saklig grund för uppsägningen. Saklig grund är antingen som form av arbetsbrist eller personliga skäl. Detta enligt 7§ i lagen om arbetsskydd. Om man blir uppsagd på grund av sjukdom så är det personliga skäl. En uppsägning pågrund av sjukdom får som huvudregel endast ske om det är en varaktig sjukdom och om arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som är av betydelse för arbetstagaren. För att en uppsägning ska ske så måste det föreligga saklig grund. Det är svårt att beskriva vad som utgör saklig grund, med enligt 7§ 2 st, så föreligger inte saklig grund om man kan anse det skäligt att arbetsgivaren ska ha beredit annat arbete hos sig. Arbetsgivaren ska alltså försöka omplacera arbetstagaren innan det anses skäligt med uppsägning.

Som arbetstagare har man alltså ett starkt skydd mot uppsägning när det gäller sjukdom. Arbetsgivaren måste bland annat att se till att du blir rehabiliterad som sjuk, arbetsmiljölagen 3 kap 2a §. Hen måste även anpassa ditt arbete så att du har möjlighet att utföra det trots nedsättningen. Att andra arbetstagare på arbetsplatsen ska hjälpa dig med lyft emellanåt är något som man kan kräva som arbetstagare. Andra exempel på åtgärder vore att arbetsgivarens skaffar sig särskild utrustning för lyft eller utbildar dig till andra uppgifter. Om det är för svårt för dig att utföra ditt arbete så kan det i vissa fall bli tvunget för arbetsgivaren att omplacera dig till ett arbete som du torde klara av att utföra. Det måste dock finnas ett sådant arbete tillgängligt. Arbetsgivare måste alltså inte skapa ett arbete för att du ska ha kvar din anställning. Du skriver vidare att mycket av det rörliga på jobbet fördelas mellan er anställda. Det är viktigt att veta att du inte kan kräva att du ska ta över den delen av de andras arbete då sin omplacering inte ska gå ut över andra anställdas jobb.

Om arbetsgivaren har uppfyllt vad som krävs av honom, det vill säga: utredning om omplacering, anpassning av arbetet och rehabilitering, så kan det föreligga saklig grund för uppsägning om din nedsättning innebär att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Jag har uppfattat din situation som att du får sjukpenning på 50% och att du arbetar 50%. Din arbetsgivare är inte glad över detta eftersom du egentligen är anställd på heltid, men för honom är det som om du vore anställd på halvtid. Målet för arbetsgivaren ska vara att du i sinom tid ska kunna återgå till dit gamla arbete. Om du däremot fortfarande anses kunna vara till nytta för arbetsgivaren är det inte särskild grund för uppsägning om det är bara är olägligt att du är sjukskriven 50%. Men som jag sa tidigare krävs det en enskild bedömning i det enskilda fallet med hänsyn till alla omständigheter. Men det är sällan en arbetstagare kan bli uppsagd på grund av sjukdom.

Det är även viktigt att poängtera att arbetsgivaren kan inte säga upp en del av anställningen. Om du är anställd på 100% så kan inte arbetsgivaren säga upp 50% av anställningen om du motsätter dig detta. Hen måste isåfall säga upp dig helt och hållet.

Om du är medlem i facket så bör du ta kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp av dem. Arbetsgivaren har i situationer gällande uppsägning en skyldighet till förhandling med facket, 30§ LAS.

mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll