Uppsägning innan tillträdet vid hyra av privat bostad

Hej,

Situationen är som följande.

Jag har precis skrivit på ett avtal angående att hyra en lägenhet enligt privatuthyrningslagen. Jag äger rätten till tillträde från och med den 15/10-2017. Nu, av olika anledningar har jag ändrat bana och gör det svårt för mig att flytta in i denna bostad och vill säga upp den.

Stämmer det att om jag säger upp avtalet innan månadsskiftet, enligt privatuthyrningslagen, endast behöver betala en halv månadshyra eftersom jag äger tillträde endast en halv månad?

Tack.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon privat hyr ut sin egen lägenhet gäller mycket riktigt lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, som ofta kallas för privatuthyrningslagen. Lagen gör vissa avsteg från vad som vanligtvis gäller i hyresförhållanden (se 12 kap. jordabalken), men i de fall privatuthyrningslagen inte reglerar något gäller fortfarande jordabalken (se 1 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd tid kommer jag utgå från det senare.

För hyresgästen gäller en gäller en uppsägningstid på en månad. Du kan därför säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (se 3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Om du exempelvis säger upp avtalet den 30 september så kommer det upphöra att gälla den 31 oktober.

Detta innebär att även om du ändrar dig innan du fått tillträde till lägenheten måste du betala den hyra som avtalats från och med den avtalade tillträdesmånaden tills uppsägningstiden löper ut. Det framgår inte av din fråga vad ni har kommit överens om gällande hyran för tillträdesmånaden och därför kan jag inte besvara om den motsvarar en halv månadshyra. Det vanliga är dock att hyran räknas efter antalet dagar som man har tillträde på den månaden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning