Uppsägning innan tillträdet vid hyra av privat bostad

2017-09-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Situationen är som följande. Jag har precis skrivit på ett avtal angående att hyra en lägenhet enligt privatuthyrningslagen. Jag äger rätten till tillträde från och med den 15/10-2017. Nu, av olika anledningar har jag ändrat bana och gör det svårt för mig att flytta in i denna bostad och vill säga upp den. Stämmer det att om jag säger upp avtalet innan månadsskiftet, enligt privatuthyrningslagen, endast behöver betala en halv månadshyra eftersom jag äger tillträde endast en halv månad?Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon privat hyr ut sin egen lägenhet gäller mycket riktigt lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, som ofta kallas för privatuthyrningslagen. Lagen gör vissa avsteg från vad som vanligtvis gäller i hyresförhållanden (se 12 kap. jordabalken), men i de fall privatuthyrningslagen inte reglerar något gäller fortfarande jordabalken (se 1 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd tid kommer jag utgå från det senare.

För hyresgästen gäller en gäller en uppsägningstid på en månad. Du kan därför säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (se 3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Om du exempelvis säger upp avtalet den 30 september så kommer det upphöra att gälla den 31 oktober.

Detta innebär att även om du ändrar dig innan du fått tillträde till lägenheten måste du betala den hyra som avtalats från och med den avtalade tillträdesmånaden tills uppsägningstiden löper ut. Det framgår inte av din fråga vad ni har kommit överens om gällande hyran för tillträdesmånaden och därför kan jag inte besvara om den motsvarar en halv månadshyra. Det vanliga är dock att hyran räknas efter antalet dagar som man har tillträde på den månaden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94603)