Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Hej!

Jag och min sambo hyr ut vår bostadsrätt i andra hand sedan augusti 2019, det har varit samma hyresgäst hela tiden, men vi har skrivit kontrakt i två omgångar eftersom vår förening endast tillåter ettårskontrakt.

Vårt avtal med hyresgästen är skrivet 2020-08-01 till och med 2021-07-31. På grund av coronapandemin kommer vi att komma tillbaka till vår hemstad tidigare än beräknat, vi kommer hem 2020-06-26 och vill ha tillgång till vår bostad så fort vi kommer hem. Vi har inte skrivit någonting specifikt rörande uppsägning från endera parter, men båda parter är införstådda med hyreslagen och att vi från vår del kan säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid och att hyresgästen har en månads uppsägningstid.

Hur fungerar dessa tre månader, kan vi säga upp kontraktet så att vi får tillgång till lägenheten 2020-06-26, och när måste vi i sådan fall göra det? Eller kan vi som tidigast få tillträde 2020-07-01, alternativt att vi förlorar en månads hyra i juni 2021?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack att ni valde Lawline mer er fråga!

Jag tolkar det som att ni vill ha svar på era uppsägningsmöjligheter till det kontrakt som ni beskriver i frågan.

Som ni redan konstaterat så rör det sig om det s.k. Hyreslagen. De lagrum som reglerar hyresbostäder hittar vi i Kap.12 JB. (Jordabalken). Den paragrafen som reglerar uppsägning hittar vi i 12:3 JB.

Paragrafen reglerar två olika typer av hyreskontrakt. Dels de på obestämd tid och de med bestämd tid. Hur uppsägningsreglerna ser ut skiljer sig för dessa två kontraktstyper. För kontrakt på obestämd tid så sägs kontraktet upp på anmodan av vardera part. Däremot om hyresavtalet avser en bestämd tid, så sägs kontraktet upp när avtalstiden är fulländad, det vill säga vid den 2021-7-31. Det innebär att det inte finns en rätt för er att återfå ert hyreskontrakt till den tid ni önskat om inte det accepteras av hyresgästen.

I fråga om uppsägningstid, är det även viktigt att notera att det görs tre månader i förväg, enligt § 4..

Hoppas det besvarade er fråga!

Tack och god försättning.

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”