Uppsägning i förtid - Hyresavtal avseende lokal på bestämd tid

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Vår hyresvärd som vi hyr vår lokal där vi driver cafe verksamhet skall riva fastigheten, på kontraktet står det uppsägning enigt 12 KAP 58 § jordbalken. Vårt kontrakt löper ut den 31/12-2018 och de planerar en rivning 2018 dec. Vad har jag för rättigheter, kan de strunta i mig och bara säga upp mig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att hyresvärden försöker få till en uppsägning i förtid, det är alltså giltigheten i detta jag kommer att besvara nedan.

Vad som 12 kap. 58 § Jordabalken behandlar är hyresvärdens uppsägning av lokaler. Paragrafen gäller både vid uppsägning för avflyttning och för villkorsändring. Båda former av uppsägningar leder till att hyresavtalet upphör, om ingen överenskommelse om förlängning träffas.

Utöver vad som framkommer av ovan nämnda paragraf måste hyresvärden beakta uppsägningstiden, vilket i ditt fall är nio månader (12 kap. 4 § andra stycket, femte punkten Jordabalken). Denna paragraf säger ingenting om när ett hyresavtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid utan tar endast upp när uppsägning måste ske för att avtalet inte ska förlängas per automatik vid avtalets utgång.

Den avtalsrättsliga huvudprincipen innebär att båda parter är bundna av avtalet. Ingen part kan alltså bryta avtalet i förtid. Undantag från denna huvudregel är då parterna är överens om det, hyresgästen har allvarligen misskött sig eller då det uppstår brister i lokalen som har väsentlig betydelse för hyresgästen.

Föreligger inget av undantagen är alltså hyresvärden bunden av avtalet och har ingen rättslig möjlighet att frånträda det i förtid.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1616)
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt
2021-09-14 Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter
2021-09-14 Hur kan en lokalhyresgäst vräkas vid obetald hyra?

Alla besvarade frågor (95665)