FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal23/04/2020

Uppsägning i förtid av lokalhyra.

Hej,

äger en butik och har ett hyreskontrakt t.o.m 21-12-31. Jag kommer behöva lägga ner min butik och vill komma ur kontraktet tidigare.

Är det helt omöjligt att häva ett kontrakt tidigare?

Har även en borgenär som det inte heller verkar som att man kan ta sig ur ifall jag går i konkurs.

Tack för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att avsluta ett hyreskontrakt som löper på bestämd tid i förväg.

Den här situationen regleras i 12 kap. JB, även kallad hyreslagen.

Vid avtal på bestämd tid, liksom det rör sig om i ditt fall, är parterna som huvudregel bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden (12 kap. 3 § 2 st. JB). Från detta finns dock ett undantag där en hyresgäst har rätt att säga upp avtalet till upphörde till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5 § 1 st. JB).

Ett hyresavtal som ingåtts för en bestämd tid och inte varar längre än nio månader upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats. Om hyrestiden däremot varar längre än nio månader måste hyresavtalet sägas upp i enlighet med reglerna i hyreslagen (12 kap. 3 § 2 st. 3 men. JB). Detsamma gäller om det i avtalet framgår att uppsägning måste ske av parterna för att inte hyresavtalet ska förlängas automatiskt.

Eftersom det inte framgår ur din fråga hur länge hyresavtalet gäller kan jag inte ta ställning till din vilken uppsägningstid som gäller för ditt fall då detta skiljer sig åt beroende på hur långt kontraktet är. Detta kan du dock förhoppningsvis beräkna själv utefter informationen som givits ovan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare