Uppsägning hyreskontrakt

2016-02-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag jobbar som frisör (enskild firma) och har en fråga gällande ett hyreskontrakt som avser del av lokal i en salong i Göteborg. Jag och min hyresvärd är oeniga ang. uppsägningstiden. Hon hävdar att jag är bunden av kontraktet årsvis och jag själv menar på att jag har rätt att säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid. Jag hittar ingen möjlighet att bifoga filer här så nedan följer istället en exakt formulering av den delen av avtalet oenigheten gäller: "Hyra sker på: heltid[x] deltid [ ]Hyra betalas per: månad [x] kvartal [ ] år [ ]Uppsägningstid: 1 månad [ ] 3 månader [x] 6 månader [ ]Hyreskontraktet gäller 12 månader från 2014-12-01. Kontraktet gäller tom. 2015-12-31 och med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske senast tre månader innan kontraktstidens utgång annars löper avtalet vidare med ett års förlängning. Hyreshöjning med 200kr/månad sker årligen och inträder vid förlängning av avtalet. "Vad gäller angående bindningstid och uppsägning enligt formuleringen ovan?Notera att det står 12 månader och sedan följer datum om 13 månader, formuleringen är likadan i kontraktet. Antar att denna oklarhet tolkas till min fördel, alltså 12 månader?Hoppas ni kan hjälpa mig.Med vänlig hälsning, Emma Kullgraf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån kontraktet så förstår jag det som att ni har avtalat om att du ska hyra stolen i 1års-perioder och att perioderna förlängs varje år om du inte har sagt upp kontraktet senast 3 månader innan det löper ut.

Vad som gäller angående bindningstid utifrån kontraktet tolkar jag det som följande: Du är bunden av hyreskontraktet fram till den 31/11 varje år, eftersom det står från den 1/12 och 12 månader framåt så det måste ha blivit något tryckfel där med datumen, om du inte har sagt upp kontraktet 3 månader innan det har löpt ut så förlängs kontraktet automatiskt ytterligare 1 år.

Vad som gäller angående uppsägning utifrån kontraktet tolkar jag det som följande: Du har rätten att när som helst under tiden då du är bunden av kontraktet säga upp det med 3 månaders uppsägningstid. Kontraktet stipulerar ingenting om att du skulle vara bunden utan att kunna säga upp det under året utan snarare motsatsen, att du har möjlighet att när som helst under bindningstiden avsluta kontraktet. Men, har du inte gjort det senast 3 månader innan kontraktet löper ut så förlängs det automatiskt i 1 år, detta är dock inget som påverkar din rätt till uppsägningstid.

Så länge du säger upp kontraktet skriftligt där du anger datum, undertecknar och skickar det till hyresvärden av stolen ska det inte vara några problem om du efter 3 månader lämnar din stol.

Hoppas att du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88262)