Uppsägning hyresavtal i villa

Min mor har blivit ombedd att flytta, hyresvärden är en familj som nyligen köpt fastigheten (privat villa med uthyrningsdel i bottenplan) de ska renovera och vill att mamma flyttar ut omgående. Trots att hon blev lovad att få till november på sig att flytta.

Hon har ej blivit uppsagd av varken den nya eller förra ägaren av huset. Hyreskontrakt finns. Vad gäller, begår de regelbrott etc!

mvh Rickard

Lawline svarar

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson hyr ut ett en- eller tvåfamiljshus, under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet (1 §). Jag utgår i mitt svar ifrån att villan är ett en- eller tvåfamiljshus och att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet (privat villa med uthyrningsdel i bottenplan).

Lagen är tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att villkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2 §).

I ovan nämnda lag finns dock inga bestämmelser om hyresrättens förverkande och därför blir jordabalkens tolfte kapitel, även kallat för hyreslagen, tillämpligt (1 § 2 st.).

Ifall hyresvärd har befogat intresse av sin villa kan hyresgäst sägas upp
Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet, har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet, om inte avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte sker i näringsverksamhet samt att hyresvärden har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. (12 kap. 46 § 6 p.) Detta gäller främst när hyresvärden har ett befogat intresse av att själv förfoga över huset, exempelvis för att själv bosätta sig i huset eller att sälja det. I dessa situationer är utgångspunkten att hyresförhållandet ska upplösas. Hyresgästen ska dock ges skäligt rådrum för att skaffa en annan bostad.

Hur du går vidare med din fråga
Förmodligen har din mors hyresvärd här rätt att säga upp henne eftersom hyresvärden själv ska bosätta sig där och det anses vara av befogat intresse för hyresvärden. Dock ska en uppsägning alltid vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd (12 kap. 8 §).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Du hittar lagen om uthyrning av egen bostad här.

Du hittar jordabalken här.

Vänliga hälsningar,

Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning