Uppsägning hyresavtal i villa

2017-07-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Min mor har blivit ombedd att flytta, hyresvärden är en familj som nyligen köpt fastigheten (privat villa med uthyrningsdel i bottenplan) de ska renovera och vill att mamma flyttar ut omgående. Trots att hon blev lovad att få till november på sig att flytta.Hon har ej blivit uppsagd av varken den nya eller förra ägaren av huset. Hyreskontrakt finns. Vad gäller, begår de regelbrott etc! mvh Rickard
SVAR

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson hyr ut ett en- eller tvåfamiljshus, under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet (1 §). Jag utgår i mitt svar ifrån att villan är ett en- eller tvåfamiljshus och att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet (privat villa med uthyrningsdel i bottenplan).

Lagen är tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att villkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2 §).

I ovan nämnda lag finns dock inga bestämmelser om hyresrättens förverkande och därför blir jordabalkens tolfte kapitel, även kallat för hyreslagen, tillämpligt (1 § 2 st.).

Ifall hyresvärd har befogat intresse av sin villa kan hyresgäst sägas upp
Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet, har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet, om inte avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte sker i näringsverksamhet samt att hyresvärden har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. (12 kap. 46 § 6 p.) Detta gäller främst när hyresvärden har ett befogat intresse av att själv förfoga över huset, exempelvis för att själv bosätta sig i huset eller att sälja det. I dessa situationer är utgångspunkten att hyresförhållandet ska upplösas. Hyresgästen ska dock ges skäligt rådrum för att skaffa en annan bostad.

Hur du går vidare med din fråga
Förmodligen har din mors hyresvärd här rätt att säga upp henne eftersom hyresvärden själv ska bosätta sig där och det anses vara av befogat intresse för hyresvärden. Dock ska en uppsägning alltid vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd (12 kap. 8 §).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Du hittar lagen om uthyrning av egen bostad här.

Du hittar jordabalken här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94231)