Uppsägning - en oinskränkt rättighet för hyresgäst i hyresförhållanden avseende bostad

2015-07-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut mitt hus och vi har tecknat ett tidsbundet avtal på ett år. I avtalet står det:Hyrestiden löper från 2015-01-01 till 2015-12-31 med tre månaders uppsägningstid för bägge parter. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet tillsvidare, med tre månaders uppsägningstid.Hyresgästen har nu bott i huset i ett halvår och meddelat att de vill flytta och hävdar att de har tre månaders uppsägningstid och att de inte är skyldiga att betala hyran för hela hyrestiden.Hur är reglerna för ett tidsbundet avtal, måste inte hyresgästen betala för hela hyrestiden?Om hyresgästen flyttar innan hyrestidens utgång, har jag som hyresvärd något rätt att kräva betalning för den tid som återstår av hyrestiden?Det borde väl vara någon skillnad på ett avtal som är tidsbundet och ett som löper tillsvidare. Om det är samma regler varför finns det två olika avtal?Vore tacksam om jag kan få ett svar som ger mig en bättre bild av vad Hyreslagen säger.Med vänlig hälsning,Mats Hagström
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Tillämplig lag avseende uthyrning av egen bostad, exempelvis hus, är främst lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad och i förekommande fall 12 kap. jordabalken (1970:944), även kallad hyreslagen. Den förstnämnda lagen är tvingande till förmån för hyresgästen, vilket innebär att ett hyresavtal som innehåller villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för hyresgästen, är utan verkan, 2 §.

Uthyrning av egen bostad på bestämd tid

Samtliga hyresavtal avseende en egen bostad, exempelvis villa, hus, bostadsrättslägenhet, kan sägas upp av hyresgästen, 3 § första stycket tredje och fjärde meningen. Det går inte att avtala bort uppsägningsrätten eftersom det vore till nackdel för hyresgästen, i jämförelse med vad lagen stadgar. En uppsägning från hyresgästens sida medför att hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, 3 § andra stycket första meningen. Det innebär att ett avtal som sägs upp den 2 januari, liksom den 30 januari, upphör att gälla den 1 mars. Hyresvärdens uppsägningsrätt beräknas på motsvarande sätt, fast tidigast efter tre månader.

Sammanfattning

En hyresgästs uppsägningsrätt går inte att avtala bort i ett hyresavtal avseende egenägd bostad. I en hyreslägenhet gäller ungefär samma regler. Skillnaden är att uppsägningstiden är tre månader från båda håll, vilket medför att tidsbestämda avtal får större betydelse när hyrestiden är upp till tre månader. Uppsägningstiden i din hyresgästs fall är i realiteten mellan en till två månader, beroende på när avtalet sägs upp.

Syftet med att ha två typer av hyresavtal, obestämda respektive tidsbestämda, kan vara att ge motparten sin vilja tillkänna samt att det är värdefullt när hyrestiden är kortare än tre månader avseende hyreslägenheter.

Avslutning

Din hyresgäst kan de facto säga upp hyresavtalet tidigare än vad de tror. Villkoret om tre månaders uppsägningstid är i realiteten obetydligt, eftersom det är ogiltigt. De behöver inte heller betala för resterande hyresperiod. Många hyresvärdar har fel uppfattning om hyresbestämmelserna avseende uppsägningsrätt. Hyresbestämmelserna är utformade på detta sätt för att i första hand skydda hyresgästens intressen. Det har i lagstiftarens syn ansetts vara mer skyddsvärt.

Du hittar lagen om uthyrning av egen bostad här.

Du hittar hyreslagen här.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1363)
2020-06-30 Vad gäller vid nyttjanderättens förverkande på hyresrättens område?
2020-06-30 Rätt att renovera hyresrätt
2020-06-30 Vad ska man göra när hyresgästen inte betalar hyran?
2020-06-30 Uppsägningstid för uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (81682)