Uppsägning efter arbetsträning på grund av stroke

Hej!

Jag fick en stroke oktober 2012 och har sedan dess varit sjukskriven från min tjänst på SJAB. Jag har arbetstränat 1 år som tågvärdinna då jag velat komma tillbaka till mitt jobb men inser att pga min sjukdom så måste jag omskolas. Nu är jag utförsäkrad och mitt företag vill säga upp mig pga personliga själ och utan uppsägningslön. Är detta korrekt?

Tacksam för var!

Hälsningar Karin

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I 7 § Lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) står i princip angående sådana här situationer att en uppsägning måste vara sakligt grundad, och att den inte är det om det är skäligt att kräva en omplacering. Uppsägningen sker naturligtvis, som du säger, av personliga skäl. Det krävs ganska mycket för att man exempelvis på grund av sjukdom eller skada (eller stroke) skall kunna sägas upp. Man skulle i korthet kunna säga att om man fortfarande kan sköta jobbet åtminstone till ganska stor del är uppsägningen inte sakligt grundad. Om man däremot - som det brukar formuleras - inte "kan utföra arbete av någon betydelse" kan uppsägning vara sakligt grundad. Det här kan förstås innebära lite olika saker, men om man exempelvis inte kan arbeta "vanliga tider" några gånger i veckan ens med visst stöd och om det inte är möjligt med effektiv rehabilitering kan tyvärr uppsägningen sägas vara sakligt grundad.

När det gäller omplaceringsskyldigheten, är det kort sagt så att uppsägningen inte är sakligt grundad om det är möjligt att ge en arbetstagare som annars skall sägas upp en ny position. Om det skulle behövas att arbetsgivaren skapade en helt ny tjänst anses inte omplaceringsmöjligheten vara skälig, och saklig grund föreligger.

Kort sagt verkar det tyvärr som om uppsägningen i ditt fall är sakligt grundad, åtminstone om arbetsträningen har varit seriös och det inte finns några andra lediga arbetsuppgifter som du har kompetens för och klarar av (eventuellt efter viss kortare, men inte särskilt omfattande, omskolning). Särskilt gäller detta eftersom det har gått så lång tid sedan du fick stroken. När det gäller lönen, har man tyvärr heller inte rätt till någon lön under uppsägningstiden om det inte är så att det finns arbetsuppgifter man kan och klarar av att utföra under uppsägningstiden! Man anses nämligen inte "stå till arbetsgivarens förfogande" i ett sådant fall (ett rättsfall där domstolen kommer fram till detta är AD 1988 nr 78).

Kort sagt verkar det tyvärr som uppsägningen är korrekt, men förhoppningsvis finns det andra jobbmöjligheter för dig!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”