Uppsägning av vikariat

2017-01-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har ett vikariat på 100% för en person till 30/4. Nu fick jag precis veta att hon kommer tillbaka på 25% redan 30/1. Påverkar detta min anställning? Hur lång tid innan min anställning förändras måste arbetsgivaren informera mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar refererar jag till LAS, lagen om anställningsskydd, du hittar den här.

Det beror lite på vad som står i ditt anställningsavtal. Utgångspunkten är att vikariatet ska upphöra vid anställningstidens utgång, utan uppsägningstid (4 § st. 2 LAS). Det finns dock undantag, former av vikariat som kommit fram genom praxis och kollektivavtal.

Vikariatet kan bestämmas gälla ”längst till visst datum”. Då finns det utrymme för uppsägning även innan det datumet, och vid sådan uppsägning har du även rätt till en månads uppsägningstid (se 11 § st. 1 LAS). Då måste det dock fortfarande finnas saklig grund för uppsägning, antingen av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller s.k. arbetsbrist (7 § LAS). Detta ställer fortfarande höga krav på arbetsgivaren gällande t.ex. omplacering och om man säger upp pga arbetsbrist är det normalt ”sist in först ut”-regeln som gäller (senast anställd är först att bli uppsagd, annat kan regleras i kollektivavtal).

Ett vikariat kan också vara knuten till just den tjänstlediga personens frånvaro, då bör det stå något i stil med att du ”anställs som vikarie för X tills dess hen återgår i tjänst, dock längst till och med xx-xx-xxxx”. I sådana fall upphör vikariatet automatiskt när den du vikarierat för återgår i tjänst, och det upphör utan uppsägningstid.

Enligt 15 § LAS finns en skyldighet att förvarna dig om att vikariatet kommer att upphöra om du varit anställd (när anställningen upphör) i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Då gäller att arbetsgivaren måste lämna besked om att du inte kommer få fortsatt anställning minst en månad före anställningstidens utgång.

Du bör därmed se över ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen för att närmare veta vad som gäller i just ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?