Uppsägning av tidsbestämt hyresavtal

2016-03-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag hyr en bostadsrätt i andrahand. Vi har ett tidsbestämmt kontrakt. I kontraktet står det att båda parter har en månads uppsägningstid som gäller från och med månadsskiftet.Enligt hyresnämndens hemsida är det tre månaders uppsägningstid för hyresvärden gentemot hyresgästen (jag). Nu har hon sagt upp avtalet i Mars och förväntar sig att jag ska flytta ut senast sista Aapril, som för övrigt är en lördag. Kan hon verkligen kräva det?Mvh Petter
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid hyresfrågor tillämpas Jordabalken (JB) 12 kap., du hittar lagen här.

Enligt JB 12 kap 3 § andra stycket kan hyreskontrakt ingås på bestämd tid. Avtalet upphör då att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd ska det dock alltid sägas upp för att sluta gälla.

Som du skriver har ni avtalat om en månads uppsägningstid för båda parter. I JB 12 kap. 4 § stadgas dock att ett hyresavtal som ingåtts på bestämd tid måste sägas upp minst tre månader i förväg, om hyrestiden är längre än tre månader. Om hyresavtalet däremot avser en kortare tid än tre månader gäller vad ni avtalat om, nämligen en månad.

Svaret på din fråga är därmed att om hyrestiden är längre än tre månader kan din hyresvärd inte kräva att du flyttar ut med en månads uppsägningstid, eftersom lagen är tvingande till förmån för hyresgästen. Om det istället hade varit du som hyresgäst som hade sagt upp hyreskontraktet hade er avtalade tid på en månad gällt, eftersom lagen skyddar den svagare parten, dvs. hyresgästen.

För övrigt gäller enligt JB 12 kap 7 § att om den dagen då lägenheten ska lämnas infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, ska överlämnandet istället ske nästa vardag, senast klockan 12.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1485)
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid

Alla besvarade frågor (88263)