Uppsägning av sms avtal

2019-09-25 i Formkrav
FRÅGA
Hur säger jag upp mitt sms avtal?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formella krav för uppsägning av sms avtal
Inom avtalsrätten är det en allmän rättsprincip att det inte råder några formella krav för uppsägning av avtal. Lagstadgade formkrav på avtal förekommer endast för vissa speciella avtalstyper. I din fråga framgår emellertid inte vilken typ av avtal du har ingått i och jag kommer därför att utgå från att sms avtalet inte omfattas av någon specialbestämmelse.

Vanligen regleras villkoren för hur en uppsägning ska genomföras i avtalet. Exempelvis brukar avtalsparterna ange hur avtalet ska sägas upp och om det ska göras före ett visst datum. Om parterna däremot inte har bifogat klausuler som reglerar hur uppsägningen ska göras, kan avtalet sägas upp såväl muntligen som skriftligen. I praktiken innebär det här att uppsägningen kan göras via telefon, e-post eller med brev.

För dig innebär det här att du måste läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Har ni inte reglerat hur avtalet ska sägas upp, kan du göra det antingen skriftligen eller muntligen. Jag rekommenderar däremot att du gör en skriftlig uppsägning, då det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Bevisbördan åligger den part som gör uppsägningen. Det vill säga, det är du som måste kunna bevisa att du har gjort en giltig uppsägning.

Eventuell bindningstid och uppsägningstid
Beroende på vad det är för avtal du har ingått i, bör du också vara uppmärksam på att det eventuellt kan råda en bindningstid och uppsägningstid för ditt sms avtal. Den eventuella bindningstiden och uppsägningstiden kan innebära att ditt sms avtal inte kommer att upphöra att gälla direkt. Du bör kontakta motparten för att höra om det råder en sådan bindningstid eller uppsägningstid i ditt fall.

Sammanfattningsvis, bör du läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Om ni inte har reglerat hur uppsägningen av avtalet ska gå till, rekommenderar jag att du gör en skriftlig uppsägning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97352)