Uppsägning av lokalhyreskontrakt på bestämd tid

2019-01-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Mitt företag (enskild firma) hyr ett rum i en salong. Vid upprättandet av kontrakt skrevs tiden på ett år. Det står inget i kontraktet om uppsägningstid. Nu önskar jag av olika anledningar säga upp hyran av rummet. Det har nu gått drygt 4 månader sedan kontraktet skrevs. Vad gäller? Måste jag betala för hyran i 8 månader till? Känner mig lite naiv då jag inte tänkte på detta när kontraktet skrevs.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal som ingåtts på bestämd tid, dvs. med angivet slutdatum, upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Detta framgår av 12 kap. 3 § andra stycket jordabalken. I och med att du ingått avtalet är du också förpliktad att betala den hyra som anges i avtalet. Om det står i avtalet att du ska betala hyra i åtta månader till måste du göra det.

Det är dock ändå viktigt att du meddelar hyresvärden att du vill säga upp avtalet till hyrestidens utgång. Enligt samma lagrum som ovan ska ett hyresförhållande som varat i mer än nio månader alltid sägas upp. Detta ska enligt 12 kap. 4 § andra stycket, femte punkten jordabalken ske nio månader i förväg, dvs. för en månad sedan. Jag vill därför rekommendera att du säger upp avtalet omgående. Detta ska enligt 12 kap. 8 § jordabalken ske skriftligt, och det bör framgå att du vill säga upp avtalet till hyrestidens utgång.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1154)
2019-05-25 Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?
2019-05-24 Min andrahandshyresgäst är skyldig mig hyra och går inte att få tag på. Vad ska jag göra?
2019-05-24 Måste vi betala hyra för bostaden om vi valt att inte flytta in?
2019-05-23 Uppsägningstid för hyra av villa enligt privatuthyrningslagen

Alla besvarade frågor (69284)