Uppsägning av lokalhyra utan orsak

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad händer om jag som hyresvärd säga upp ett avtal utan speciella orsaker??? vill nyttja lokalerna själv nu
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

12 kapitlet jordabalken (JB) innehåller tvingande regler om hyra för bostad och lokal (sk. hyreslagen) (HL). Hyresavtal gäller på obestämd tid om inte annat avtalats och ska sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 1 § HL.

Avtal som gäller för obestämd tid brukar också kallas för "tillsvidareavtal" och för dessa finns inte någon bestämd slutdag avtalad. Om det däremot har avtalats om ett slutdatum så anses avtalet löpa på bestämd tid. Parterna bestämmer själv vilken avtalstid som ska gälla, men måste iaktta de begränsningar som följer av 7 kap. 5 § JB.

I 12 kap. 56-60 § HL finns särskilda bestämmelser som gäller hyra av lokal. Det måste finnas godkända skäl för att säga upp ett hyresavtal och orsak som innebär att hyresrätten är förverkad enligt 12 kap. 42 § hyreslagen, se nedan:

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen bl.a:

Dröjer med betalning av hyra mer än en vecka efter förfallodagen, upplåter lokalen i andra hand utan tillstånd, om lokalen vanvårdas eller hyresgästen åsidosätter något som ska iakttas vid användning av lokalen, se 42§ HL. (här).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1619)
2021-09-28 Har man rätt att ångra ett hyresavtal?
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?

Alla besvarade frågor (95951)