Uppsägning av lägenhet - uppsägningstid

2015-02-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Vid uppsägning av en lägenhet med "Till månadsskiftet närmst tre månader efter uppsägning" Gäller då som det tolkas att det månadsskifte som ligger närmast (före eller efter) är gällande? Så sägs lägenheten upp den 3e Januari så blir det Jan,feb, mars som blir uppsägningstiden?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Enligt 12 kap. 4 § jordabalken (hyreslagen) så upphör hyresförhållande om inte annat avtalats, som du återger i din fråga, ''vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen''. Detta ska förstås som att i den mån lägenheten sägs upp 3:e jan så upphör avtalet tidigast 30 april.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81780)